Bergh & Wernberg

Share

11: Den jobbiga valfriheten

Håller valfriheten på att bli för stor? Vore det inte enklare om det bara fanns en sorts jeans att köpa? I takt med att mängden valmöjligheter växer kan det tyckas bli allt svårare att hitta rätt, men kanske handlar det bara om hur man letar? I detta avsnitt har vi samlat sju tips på hur man hanterar den växande valfriheten i vardagen. Vi avslutar med ett par boktips på samma tema.


Länkar:


Herbert Simon, Designing Organizations for an Information-rich World

Herbert Simon, Models of Bounded Rationality and Other Topics in Economics (vol3): Empirically Grounded Economic Reason

Tyler Cowen, An Economist Gets Lunch: New Rules for Everyday Foodies

Michael Bhaskar, Curation: The Power of Selection in a World of Excess

More Episodes