Share

Alla Världens Val

Det är alltid val någonstans i världen. Alla Världens Val handlar om vilka frågor som är stora, vilka personer som är inblandade och hur landets politiska historia och demokratiska system ser ut. https://twitter.com/Varl