OBF-podden

del

Dette kan næringslivet lære av Forsvaret

Season 1, Ep. 73

– Hvis man tror at fremtiden blir som fortiden, så vil man jo bli overrasket hver gang det inntreffer noe uventet.


Ordene tilhører Frode Kristoffersen, nestkommanderende for Forsvarets spesialstyrker. Han er gjest i episode 73 av OBF-podden, sammen med Daniel Sunde-Hansen, leder for Deloittes egen tankesmie i Norge, Center of the Edge. 


Ledet av Tor Haugnes gir de oss interessante betraktninger om ledelse sett fra ulike perspektiver. Frode har sin ledererfaring fra Forsvaret, mens Daniel jobber med doktorgrad om ledelse og har bred erfaring med ledelsesarbeid i næringslivet. 


Vi får høre om alt fra konkrete hendelser på oppdrag i Afghanistan og om intensjonsbasert ledelse, til tanker om østlig filosofi og hvordan immunforsvaret til en organisasjon kan styrkes. 


Vi får i tillegg til mange andre spennende tanker og perspektiver, høre diskusjoner rundt spørsmål som:

– Hva kan næringslivet lære av Forsvaret? 

– Hvordan rydde tid til å trene på fremtidsscenarier? 

– Hvor mye frihet bør man gi den enkelte når man leder intensjonsbasert?

Flere episoder