Share

cover art for Sportsdekke - Inspektøren som bidrar til en mer bærekraftig bransje

Bærekraft med Kiwa

Sportsdekke - Inspektøren som bidrar til en mer bærekraftig bransje

Season 1, Ep. 2

I 2025 blir det krav om organisk innfyll i kunstgressbanene i Norge. Vidar Espeland, inspektør i Kiwa Norge, brenner for temaet og sitter i Standard Norge sin komite som utvikler standarder for hvordan dette skal være i fremtiden. Vidar tar oss med inn i inspektørens hverdag som kvalitetssjekker av sportsdekker og gir oss et innblikk i hvilke miljømessige dilemmaer bransjen står ovenfor. 

More episodes

View all episodes

 • 27. Inspeksjon av betong

  13:35
  I denne episoden møter vi Jovan Markovic, en av våre egne eksperter på betongteknologi og materialvitenskap. Sprekker i betong er ofte de første synlige tegnene på nedbryting. Vi utforsker hvordan regelmessig inspeksjon kan forhindre større skader, og hvorfor dette er avgjørende fra et bærekraftsperspektiv.
 • 26. Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

  16:28
  Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har en viktig rolle i HMS arbeidet, med representanter fra både arbeidsgiver og arbeidstaker. Hva AMU bidrar med og hvordan arbeidet organiseres lærer du mer om fra Elise Vedum Bøe, HMS og arbeidsmiljøkonsulent hos Kiwa, i denne utgaven av Bærekraft med Kiwa. 
 • 25. Sikker kjemikaliehåndtering

  17:11
  God håndtering av kjemikaliene vi bruker i en virksomhet er viktig både for helse, miljø og sikkerhet, men hvilket ansvar har vi egentlig for kjemikaliene vi bruker, lagrer og skal kaste? Seniorrådgiver Anne Mosland i Kiwa gir oss en innføring i hvordan vi kan sørge for at vi håndterer kjemikalier på en sikker måte.
 • 24. Sykkelvennlige arbeidsplasser

  19:36
  Har du en sykkelvennlig arbeidsplass? Roar Næss i Syklistforeningen forteller oss hva dette innebærer, samtidig som han gir oss gode tips til hvordan vi kan redusere fotavtrykket vårt og få økt helsegevinst ved å bli flinkere til å velge sykkelen. 
 • 23. Bærekraft i praksis med NRK

  26:16
  Har du sett Melodi Grand Prix eller Oppsynsmannen på NRK? Johanne Sæther Houge, bærekraftsrådgiver i NRK, forteller hvordan NRK bruker nye verktøy, samarbeid og sin påvirkningskraft til å oppnå egne bærekraftsmål, og få oss lyttere/seere til å reflektere over valgene vi tar for fremtiden. 
 • 22. Hvordan står det til med likestillingen i norske selskaper?

  29:33
  Alle norske virksomheter må møte kravene i likestillings og diskriminerings loven. Mange har også en aktivitets og redegjørelsesplikt. Thomas Jahren fra Likestillings- og diskrimineringsombudet hjelper oss å forstå lovens krav og sammen med Morten Stavseth i Tavler setter vi fokus på fordelen med likestillings og diskrimineringsarbeidet. 
 • 21. Hvordan når Oslo kommune klimamålene sine?

  20:06
  Oslo kommune har satt seg ambisiøse klimamål og skal redusere klimautslippene med 95% innen 2030. Hvor startet de? Og ikke minst, hvordan får de det til? I denne episoden snakker Lin med Ingunn Andem Lie fra klimaetaten som forteller hvordan de jobber systematisk for å påvirke alle i kommunen til å bidra. Du får også høre hvordan noen av verdens største byer nå jobber med klimabudsjett etter modell fra nettopp lille Oslo!
 • Sirkulærøkonomi i praksis

  17:25
  Hva kreves når man skal endre forretningsmodellene sine for å møte krav til sirkulærøkonomi? Lin snakker med Karina Nilsen fra GK Gruppen Norge som gir oss et innblikk i hvordan de jobber for å få til endringer i hele verdikjenden knyttet til ventilasjonsanlegg i bygg.
 • 19. Bærekraft i Veidekke

  22:10
  I denne episoden snakker Lin med Catharina Bjerke fra Veidekke om hvordan de har blitt best i klassen når det kommer til bærekraftsarbeidet. Du får høre hvordan de definerer hvilke bærekraftsmål som er relavnt for bedriften og hvordan de verifiserer og jobber med leverandører, hvordan de har skapt en god kultur rundt rapportering på bærekraft og ikke minst hvordan de suksessfult har forankret bærekraftskulturen gjennom hele bedriften. Denne episoden er stapp full av tips du kan ta med deg for å komme i gang med bærekraftsrapportering i egen bedrift!