Share

cover art for Hvordan når Oslo kommune klimamålene sine?

Bærekraft med Kiwa

Hvordan når Oslo kommune klimamålene sine?

Season 1, Ep. 21

Oslo kommune har satt seg ambisiøse klimamål og skal redusere klimautslippene med 95% innen 2030. Hvor startet de? Og ikke minst, hvordan får de det til? I denne episoden snakker Lin med Ingunn Andem Lie fra klimaetaten som forteller hvordan de jobber systematisk for å påvirke alle i kommunen til å bidra. Du får også høre hvordan noen av verdens største byer nå jobber med klimabudsjett etter modell fra nettopp lille Oslo!

More episodes

View all episodes

 • 29. Kjemikalieregelverkets utvikling

  20:47
  Hør hvordan kjemikalieregelverket har utviklet seg over tid, og hvorfor din virksomhet bør sette fokus på kjemikaliehåndtering. Tore-André og Sissel snakker om hvordan virksomheter kan oppnå:Et tryggere og sunnere arbeidsmiljø for sine ansatteRedusert risiko for ulykker og miljøforurensningEt bedre omdømme og tillit fra kunder og myndigheterØkonomiske gevinster
 • 28. Bærekraftig finansiering

  19:00
  I denne episoden av Bærekraft med Kiwa møter vi Nina Ahlstrand, Global Head of Sustainable Finance i DNB. Hun gir oss et innsiktsfullt blikk på hvordan DNB arbeider med bærekraft og støtter sine bedriftskunder med bærekraftig finansiering.
 • 27. Inspeksjon av betong

  13:35
  I denne episoden møter vi Jovan Markovic, en av våre egne eksperter på betongteknologi og materialvitenskap. Sprekker i betong er ofte de første synlige tegnene på nedbryting. Vi utforsker hvordan regelmessig inspeksjon kan forhindre større skader, og hvorfor dette er avgjørende fra et bærekraftsperspektiv.
 • 26. Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

  16:28
  Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har en viktig rolle i HMS arbeidet, med representanter fra både arbeidsgiver og arbeidstaker. Hva AMU bidrar med og hvordan arbeidet organiseres lærer du mer om fra Elise Vedum Bøe, HMS og arbeidsmiljøkonsulent hos Kiwa, i denne utgaven av Bærekraft med Kiwa. 
 • 25. Sikker kjemikaliehåndtering

  17:11
  God håndtering av kjemikaliene vi bruker i en virksomhet er viktig både for helse, miljø og sikkerhet, men hvilket ansvar har vi egentlig for kjemikaliene vi bruker, lagrer og skal kaste? Seniorrådgiver Anne Mosland i Kiwa gir oss en innføring i hvordan vi kan sørge for at vi håndterer kjemikalier på en sikker måte.
 • 24. Sykkelvennlige arbeidsplasser

  19:36
  Har du en sykkelvennlig arbeidsplass? Roar Næss i Syklistforeningen forteller oss hva dette innebærer, samtidig som han gir oss gode tips til hvordan vi kan redusere fotavtrykket vårt og få økt helsegevinst ved å bli flinkere til å velge sykkelen. 
 • 23. Bærekraft i praksis med NRK

  26:16
  Har du sett Melodi Grand Prix eller Oppsynsmannen på NRK? Johanne Sæther Houge, bærekraftsrådgiver i NRK, forteller hvordan NRK bruker nye verktøy, samarbeid og sin påvirkningskraft til å oppnå egne bærekraftsmål, og få oss lyttere/seere til å reflektere over valgene vi tar for fremtiden. 
 • 22. Hvordan står det til med likestillingen i norske selskaper?

  29:33
  Alle norske virksomheter må møte kravene i likestillings og diskriminerings loven. Mange har også en aktivitets og redegjørelsesplikt. Thomas Jahren fra Likestillings- og diskrimineringsombudet hjelper oss å forstå lovens krav og sammen med Morten Stavseth i Tavler setter vi fokus på fordelen med likestillings og diskrimineringsarbeidet.