I huvudet på en entreprenör

Share

13. Annmarie Palm – Kundservice när den är som bäst

Ep. 13

Annmarie Palm är kommunikationsstrateg, journalist och expert på vett och etikett i arbetslivet. Hon har skrivit boken ”Business Behavior- Uppför dig eller tappa affären”. I det här avsnittet får jag utlopp för mitt specialintresse – personlig service. Vi pratar om de oskrivna regler som finns oss företagare mellan, vilka de största missarna entreprenörer gör i sina affärsrelationer och varför det är viktigt att låta alla komma till tals. Dessutom pratar vi om något som är helt rätt i tiden och påverkar oss alla: vårt digitala affärsliv! Idag signerar vi avtal utan handskakning och genomför säljmöten på zoom – så gör du rätt enligt vett och etikett experten!

More Episodes