En timme med ...

Share

Mona A. Persson - Sveriges coolaste polis

Season 3, Ep. 13

I dagens avsnitt träffar jag Sveriges coolaste person, Mona A. Persson som delar med sig av kring hur det är att arbeta som polis.

Hon berättar om bakgrunden till att hon valde polisyrket, om påfrestningarna kring yrket men också det fina med yrket. Vi går in på vad som krävs både fysiskt och psykiskt för att bli polis också vikten kring att ha erfarenhet innan.


Hon delar med sig av situationer som varit otroligt tuffa, om att ge någon dödsbesked, om medias tolkningar på brott och om vikten av att vara källkritisk.

Gripande berättelser om att se någon gå bort och att inse att den personen varit någons barn, att se en mamma som sörjer, något syskon som kommer att sakna sin bror eller syster, att det finns ett förflutet och bakgrund till just den människan mer än vad rubriksättningen säger i tidningen.


Vi avslutar med att prata om all skit polisen får på sig, kommentarerna som "har ni ingenting bättre för er" och det förebyggande viktiga arbetet.

More Episodes