Ytringsklima

Share

Tillitens handlingsrom med Helge Skirbekk

Season 2, Ep. 4

Vi inviterer sosiolog Helge Skirbekk fra Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo til å snakke om tillit. Hva er det som gjør at tillit er så verdifullt og viktig i menneskelige fellesskap? Hvilke handlingsrom åpner seg når folk har tillit til hverandre? Når vi har tillit til andre, gjør vi oss selv sårbare. Vi møter andre med guarden nede. Det er både risikofylt og givende. Hva er det som hemmer og fremmer tillit mellom mennesker?

More Episodes