TechSverige Podcast

Välkommen till TechSveriges podcast som handlar om hur techsektorn kan bidra till ett hållbart samhälle som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. Vi bjuder vi in intressanta gäster för att samtala om vägen mot framtiden och prata om hur digitaliseringen kan hjälpa människor, företag och samhälle att nå sin fulla potential. Vi tittar på hur ny teknik och innovativa lösningar kan utveckla verksamheter och affärer och öka tillgänglighet och effektivitet inom både privat och offentlig sektor. För jobben, välfärden och ett hållbart samhälle.  

Vi är en bransch som möjliggör – tillsammans är vi viktigare än någonsin.