Share

Visselpodden

Visselblåsning och människor som vågat slå larm


Latest episode

 • 7. Frida Sundkvist och larmet på Expressen

  47:19
  I det här avsnittet möter vi grävreportern Frida Sundkvist. I december 2021 fick Frida sparken från Expressen efter att gått ut i media och berättat om missförhållanden på redaktionen. Fridas larm, som publicerades av Dagens ETC, följdes även upp av vittnesmål från ett 40-tal nuvarande och tidigare Expressen-medarbetare. Hör henne berätta om tiden på tidningen, vad som fick henne att slå larm, efterverkningarna, och vad hon tänker om situationen för visselblåsare i Sverige idag.Mer om Vissla dagsattvissla.comInstagram/viss.laMer om SRSsrsgroup.se________Producerat av Silverdrake FörlagRedaktör: Marcus TigerdraakeKlipp: Patrik Sundénmarcus@silverdrakeforlag.sewww.silverdrakeförlag.se

More episodes

View all episodes

 • 6. Ulrik Åshuvud om visselblåsning och korruption

  55:05
  Gäst i denna veckas avsnitt är Transparency International Sveriges ordförande Ulrik Åshuvud. Det blir ett samtal om korruption, klimatet för visselblåsning i Sverige, samt styrkor och brister i den nya lagstiftningen. Han berättar också om arbetet med att utse Årets Visselpipa, som är den utmärkelse organisationen varje år delar ut till en eller flera personer som slagit larm om allvarliga missförhållanden. Dessutom skickar Ulrik Åshuvud några viktiga budskap till både arbetsgivare och arbetstagare när det kommer till att arbeta aktivt med visselblåsning och transparens i organisationen.Mer om Vissla dagsattvissla.comInstagram/viss.laMer om SRSsrsgroup.se________Producerat av Silverdrake FörlagRedaktör: Marcus BlomgrenKlipp: Patrik Sundénmarcus@silverdrakeforlag.sewww.silverdrakeförlag.se
 • 5. Årets visselpipa Stine Christophersen och larmet inifrån Attendo

  58:50
  Vårdbiträdet Stine Christophersen utsågs till Årets Visselpipa 2021 av Transparency International. Det för sitt larm om brister i patientsäkerheten på Sabbatsbergsbyns äldreboende i samband med coronapandemin. I det här avsnittet berättar hon bland annat om varför hon från början inte alls tänkte att hon skulle bli en visselblåsare, vad som hände när hon vände sig till media, och vad som fick henne att spela in det uppmärksammade samtalet med sin chef där hon fick ta emot en erinran för sin visselblåsning. Hon förklarar också varför hon inte tycker att lojalitetsplikten hör hemma i vården och vad hon i efterhand önskar att hon hade gjort annorlunda. Dessutom ger hon sina bästa tips till andra som vill som slå larm om missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen.Mer om Vissla dagsattvissla.comInstagram/viss.laMer om SRSsrsgroup.se________Producent & Redaktör: Marcus Blomgren, Silverdrake Förlagmarcus@silverdrakeforlag.se
 • 4. Advokat Ulf Djurberg och effekterna av pandemin

  43:51
  Ulf Djurberg är advokat och ansvarig för Setterwalls Advokatbyrås EU- och konkurrensrättsgrupp, där bland annat antikorruption ingår. Under coronapandemin har byrån sett en ökning av visselblåsningar – men inte alltid med goda avsikter. Vad innebär det om visselblåsarsystemen utnyttjas i onödan? Och vad är egentligen det vanligaste sakerna att slå larm om? I avsnittet diskuteras också visselblåsningens ursprung och tiden då man kunde bli rik på att visselblåsa. Den nya lagens innebörd, misstron mot visselblåsarsystem, och varför det är dags för arbetsgivare att vakna är andra ämnen som avhandlas. Dessutom förklarar Ulf Djurberg sin “myggspiralsmetod” för utredningar som även Pia kan känna igen sig i från sin tid inom polisen. Detta vill ni inte missa!Fotnot: Avsnittet spelades in kort innan den nya visselblåsarlagen trädde i kraft den 17 december 2021.Mer om Vissla dagsattvissla.comInstagram/viss.laMer om SRSsrsgroup.se________Producent & Redaktör: Marcus Blomgren, Silverdrake Förlagmarcus@silverdrakeforlag.se
 • 3. Juristen Oscar Fredriksson och falska visselblåsningar

  37:24
  Oscar Fredriksson är jurist och senior utredare på Human & Heart, ett bolag som specialiserar sig på att utreda trakasserier och andra missförhållanden på arbetsplatser. Av närmare 300 utredningar som företaget gjort har anmälningarna kunnat styrkas i ungefär hälften av fallen. I 15 procent finns det skäl att tro att anmälan gjorts i ond tro. Vad betyder falska anmälningar i kontexten av den nya visselblåsarlagen? Kan visselblåsare verkligen skyddas mot repressalier? Och vad har visselblåsarna Edward Snowden och Anders Kompass gemensamt? Det och mycket mer i dagens avsnitt. Mer om Vissla dagsattvissla.comInstagram/viss.laMer om SRSsrsgroup.se________Producent & Redaktör: Marcus Blomgren, Silverdrake Förlagmarcus@silverdrakeforlag.sewww.silverdrakeforlag.se________Decisions by Kevin MacLeodLink: https://incompetech.filmmusic.io/song/3629-decisionsLicense: https://filmmusic.io/standard-license
 • 2. Journalistförbundets Ulrika Hyllert och hotet mot meddelarfriheten

  49:03
  Veckans gäst är Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert. Vi pratar om Facebook-visselblåsaren Frances Haugen, kritiken mot den nya visselblåsarlagen, och varför så få säger att de skulle våga larma om missförhållanden. Samtalet tar också upp mediernas roll i att utbilda allmänheten om visselblåsares rättigheter, problemen med att slå larm i sociala medier, samt vad det innebär att meddelarfriheten kommer att stå över den nya lagstiftningen. Dessutom ger Ulrika Hyllert sina bästa tips till den som vill vända sig till media med känsliga uppgifter.Mer om Vissla dagsattvissla.comInstagram/viss.laMer om SRSsrsgroup.se________Producent & Redaktör: Marcus Blomgren, Silverdrake Förlagmarcus@silverdrakeforlag.sewww.silverdrakeforlag.se________Decisions by Kevin MacLeodLink: https://incompetech.filmmusic.io/song/3629-decisionsLicense: https://filmmusic.io/standard-license
 • 1. Visselblåsaren Oscar Simonson och Macchiarini-skandalen

  47:45
  Visselblåsaren Oscar Simonson är läkare och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Tillsammans med tre kollegor på dåvarande arbetsplatsen Karolinska Institutet slog han 2013 larm om att stjärnkirurgen och gästprofessorn Paolo Macchiarini ägnat sig åt forskningsfusk. Macchiarini, som specialiserat sig på konstgjorda luftstrupar, står idag åtalad för grov misshandel. Det sedan samtliga av de patienter han opererat på Karolinska Sjukhuset avlidit efter stort lidande. Enligt Simonson har visselblåsarna efter sitt larm utsatts för en lång rad repressalier. Hör honom berätta om kampen för rättvisa och varför han inte tror att den nya lagstiftningen är tillräcklig för att skydda framtida visselblåsare.Mer om Vissla dagsattvissla.comInstagram/viss.laMer om SRSsrsgroup.se________Producent & Redaktör: Marcus Blomgren, Silverdrake Förlagmarcus@silverdrakeforlag.sewww.silverdrakeforlag.se________Decisions by Kevin MacLeodLink: https://incompetech.filmmusic.io/song/3629-decisionsLicense: https://filmmusic.io/standard-license