VETPodden

del

Årlig status for antibiotikaresistens og forbruk i Norge

Season 1, Ep. 10

Strategiene mot antibiotikaresistens blant dyr og mennesker har vært vellykkede i Norge, men det er nødvendig med en kontinuerlig felles innsats fra humansiden og veterinærsiden for å bevare den gunstige situasjonen, slik at antibiotika også i fremtiden vil være effektive for de som trenger det.

Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet har nå lansert felles-rapporten NORM og NORM-VET som gir en årlig status for antibiotikaresistens og forbruk i Norge. Både hos mennesker og dyr. Nå lanseres den 20. fellesrapporten.

Men hvorfor er det viktig med en detaljert kunnskap om forekomsten av resistente bakterier hos mennesker, dyr og i mat? I denne episoden får vi besøk av seniorforsker ved Veterinærinstituttet og prosjektleder for NORM-VET Anne Margrete Urdahl, og Gunnar Skov Simonsen som leder NORM, tilknyttet Universitetets sykehuset i Nord-Norge og Folkehelseinstituttet. 

Flere episoder