Share

cover art for EN FORFATTER FØDES

Vendepunktet

EN FORFATTER FØDES

Ep. 2

Carsten Ulendorf er tidligere reklamechef i egen virksomhed. Han fortæller om, hvordan hans søgen efter mening med livet, førte til et forfatterskab, og hvordan han inspireres bl.a af sine medmennesker og af den gådefulde Marcel, som vi møder undervejs. Under vores samtale kommer vi ind på eksistentielle emner som døden, mening med livet, frygt, længsel, spiritualitet og inspiration.

More episodes

View all episodes

 • 33. BYGHERRE I EGET LIV

  56:18
  Orla Jensen, er autodidakt byggeudvikler, selvbygger, psykoterapeut og forfatter.Han fortæller om dengang man kunne sige nej til at gå i skole, bygge sit eget hus ud af genbrugstræ og udrettede søm og mærke glæden og styrken i selv at havde skabt noget fra bunden. Noget, der kan hænge sammen med at være født under 2. verdenskrig.Han fortæller også om det skift, der kan ske, når man begynder at spørger sig selv, hvem er jeg, indtil man selv erkender svaret i sit indre. Undervejs kommer der mange dybe indsigter.Orla har altid været i sin bedste alder og udstråler en livskraft og menneskelighed, som er særdeles inspirerende og ikke nok med det, så åbner det døre de mest utrolige steder. Lige nu er han i fuld gang med at realisere en brændende vision om at udvikle et landsbysamfund, hvor der tænkes i bæredygtighed, kvantefysik, Feng Sui og sundhed. Her bidrager han bl.a. med sit selvskabte Hamp-hus, som tilmed er verdens første af slagsen. Orla siger: ” Det er ikke målet, det er processen jeg brænder for.” Han brænder med en ild, der bl.a. fodres af en stor portion nysgerrighed og en inderlig frihedstrang, og så skriver han ”nat-bøger” i stedet for ”dagbøger.”
 • 32. PRÆSTINDE OG UDE

  01:02:26
  Annette Berg har altid været nysgerrig og søgende i livet. Det førte til et teologistudie og et arbejde som præst. Derefter søgte hun ind i den spirituelle verden, hvor hun oplevede at connecte dybt med sig selv og genvandt letheden og glæden i livet. Hun siger: ”den åndelige verden blev mere konkret og i en forstand lavpraktisk.”  Samtidig læste hun biblen med nye friske øjne og begyndte at prædike mere intuitivt. Nu er hun freelance præst og bruger hele sig selv herunder sine spirituelle erfaringer. Det giver hende mulighed for at skabe overgangsritualer og ceremonier i tråd med menneskers tro.  Under vores snak taler vi om, hvad det vil sige at tro, og hvad præsterollen består i, og hvordan man kan bruge bøn. Vi taler også om, hvordan den såkaldte spirituelle verden kan forenes med den traditionelle åndelige og åndsvidenskabelige verden. Og hvad det vil sige at have en fri vilje, hvis vi samtidig tror på ” Guds vilje ske,” med andre ord, ser os selv som en lille brik i et gigantisk puslespil, som ingen af os mennesker kan overskue. Vi kommer omkring de fleste brændpunkter, som kan adskille os i vores tro, Ja alt det, som danner grundlag for vores forskellige retninger og valg i livet. Af uransagelige årsager får jeg ikke bragt Maria Magdalene i tale, selvom hun et par gange dukker op i min bevidsthed, og jeg ved at Annette Berg anerkender hende fuldt ud.Med et ønske om at bygge yderligere bro mellem krop, sind og ånd og vores forskellige menneskelige livserfaringer, vil jeg nævne hende her. Hun står om nogen som et ikon for det bevidsthedsskifte, der handler om at genopdage ”guddommen” og ”barnet” i os selv.  Hendes væsen lever nok stadig lidt i skyggen og trækker i trådene bag kulissen, måske fordi en gammel frygt for magtfulde autoriteter stadig har sit greb i det kollektive bevidsthedsfelt. Frygt sammen med længsel er nogle kraftfulde energier, som kan få os mennesker til at søge og jagte det guddommelige på godt og svært, og helt glemme at det allerede er i os selv. Til sidst et spørgsmål til os alle. Hvis tro kommer af erfaring, kan vi så miste vores tro, eller har vi glemt vores erfaring? Den erfaring, der kommer gennem sanselivet.Stort og hjerteligt tak til dig Annette, modige kvinde. 
 • 31. LIVET VIL OS DET GODT, OGSÅ NÅR DET ER SVÆRT

  54:21
  En samtale mellem Ulla Allua og jeg om det at være sig selv med alt, hvad det indebærer. Om at transformere kraftfulde følelser og oplevelser som ydmygelse og magtesløshed.Om ret og vrang og retfærdighed og uretfærdighed. Om virkelig at ville se sig selv og opdage, at livet igen og igen inviterer os til det, hvis vi vælger at se alle oplevelser som en kærlig invitation. Og selv om vi som mennesker føler os adskilt i vores forskelligheder og som følge af vores traumehistorier, vil vi alligevel kunne opleve os forbundet. Vi skal blot vælge at se efter ”det,” der ”binder” os sammen.
 • 30. METTE MAJA MOURITSEN OM SIN VEJ

  01:22:59
  ÅBENHED OG TILLID GIR FRIHED I SUNDHED Mette Maja Mouritsen bliver i denne podcast interviewet af Ulla Allua om et stort vendepunkt i hendes liv, som førte til et radikalt skift i hendes måde at være læge på og forholde sig til sygdom og lidelse.Det er dels en personlig beretning, som giver et indtryk af den traumatisering og stigmatisering, der kan ske, hvis man forsøger at passe et menneske ind i et diagnose -og behandlingssystem, frem for at møde det med nysgerrighed og åbenhed. Det er også et indblik ind i et sundhedssystem, der er mere eller mindre styret af frygt, som man kan risikere at fanges i, hvis man selv lever i frygt. Frygtbaserede handlinger fører let til overreaktion herunder overbehandling. Så det kræve et stærkt helbred at være syg. Alligevel kan man ikke ”skyde skylden” på nogen. For lidt som et barn, der lever i ubevidsthed om sit eget potentiale, kan vi alle handle i ubevidsthed om hinandens og livets potentiale. Ofte bremses vi af en tillært frygt også kaldet angst, sammen med en svigtende tillid til egne sansninger. Mette Maja fortæller også om sin erkendelsesvej fra at søge efter fejl og mangler og forsøg på at løse dem, til at leve i tillid til at kroppen og livet kender vejen, når symptomer opstår.  Hun fortæller om, hvordan hun selv forholder sig til sine symptomer og sygdom. Hun ved, at der er utallige mange veje til velbefindende, og til det vi hver især måtte forstå ved sundhed. Alligevel er der nogle meget enkle og virkningsfulde tilgange, vi alle kan anvende, når vi føler os syge. Det er lidt af et øjenåbnende interview, hvis man tror, at helbredelse primært kommer udefra, og man altid skal gøre noget for at føle sig rask. Samtidig bringer det håb, for dybest set har vi alle potentialet til at hele os selv og hinanden. Det kan vi bl.a. ved igen og igen at minde hinanden om vores forbundenhed og vores oprindelige natur.
 • 29. BIODYNAMISK KRANIO-SAKRAL TERAPI OG MEGET MEGET MERE

  01:26:52
  Heather Smith ønsker at åbne døre og skabe forandring. Det har hun gjort på mange forskellige måder bl.a. med Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi.Vores samtale bevæger sig vidt omkring, for Heather har stor viden og mange talenter, som hun udlever. Det er opløftende at lytte til, især fordi hun som barn, var et af de børn, som man i dag ville kalde utilpasset, og sikkert også give en eller flere diagnoser, fordi hun ikke passede ind i systemerne. Hun havde styrken til at stå ved sig selv, og måske derfor kan hun i dag let spotte, hvordan systemer kan bremse menneskelig udvikling og kreativitet. En tendens, hun ser som en følge af det, at skabe styrende systemer, som fratager os muligheden for at tænke selv. For som Heather bemærker ” Alt det vi undervises i skolen, er noget andre har tænkt. Hvis vi da bare kunne lære at tænke selv.”Heather fortæller, hvordan der i mødet med en klient opstår et tredje felt. Et bevidsthedsfelt, der skabes i øjeblikkets situation, som er helende og forvandlende. Hun vil nødigt begrænse noget ved et navn, men det kunne kaldes en anden bevidsthed. Der er lidt Pipi over Heather med sin tillid til livet, sit gå på mod og tro på sig selv og sin evne til at manifestere.Senest er det blevet til bogen ”I Samklang Med Helheden” om den biodynamiske tilgang til kraniosakral terapi og forbindelsen til altings enhed. Den kan læses af enhver, der er nysgerrig på sig selv og sin rolle som terapeut indenfor sundhedsfeltet. Bogen er fyldt med øvelser, som understøtter budskabet. Af hjertet tak Heather, for et skønt møde. 
 • 28. LÆGE OG ÅNDELIG BEVIDST

  01:03:21
  Lilli Sørensen har lavet en U-vending i sit liv fra at have arbejdet som læge til nu at skrive kanaliserede breve fra Jesus. Hun er opvokset i et missionsk miljø, som hun allerede fra barnsben tog afstand fra. Nu har hun skrevet bogen Vejen, Jesus Unplugged, i det hun på sin egen vej har opdaget den ånd, der også lå bag det missionerende miljø, men nu i et helt andet lys.Lilli bemærker, at noget af det, som vi mennesker sjældent snakker om, er: Hvad er Gud? Hvem var ham der Jesus? Hvad er bevidsthed? Hvad er intuition, Hvad tror jeg på? og Hvem er jeg? Sådanne spørgsmål kan åbne til meget andet, når man er åben for en dialog med andre og med sig selv.Frygt og den ofte ledsagende angst er noget af det, man vil møde på sin vej. Det er et følelsesmæssigt livsvilkår, som kan styre vores liv, hvis vi er taget af det. Det giver derfor god mening, at lære frygten at kende og tale mere åbent om den, som her under samtalen med Lilli. Lilli Sørensen taler om at være budbringer. I en bredere forstand er vi alle budbringere. Vi er hver især et bud på det at være et bevidst væsen i en menneskekrop, og alt hvad det kan give af oplevelser, erfaringer og erkendelser, som vi kan vælge at dele med andre. Alene ved at leve vores liv og følge vores unikke vej, er vi til inspiration for hinanden. Tak Lilli for at dele af din vej og din bog ” Vejen, Jesus Unplugged.”  Den kan findes på hendes hjemmeside naturecoachinginstitute.com
 • 27. SOCIALPÆDAGOG OG CLAIRVOYANT

  01:12:46
  Gitte Frydensbjerg har arbejdet som socialpædagog i ca. 25 år. Et arbejde hun altid har været glad for, måske fordi hun er særlig god til at fornemme andre menneskers følelser, tanker, og ønsker.Allerede tidligt i barndommen modtog hun konkrete forudsigelser om hændelser, som indtraf kort tid efter. En evne, der kaldes at være clairvoyant. Som følge af disse evner, har hun hjulpet mange mennesker. Gitte bruger nu ikke længere denne betegnelse om sig selv.Hun fortæller, at det ikke er hende, der gør det. Det sker bare. Det føles som, at noget større end hende tager over. Hun beskriver det som, at stille sig til rådighed, uden at hun dermed gør sig til noget særligt. Hun oplever, at der sker en spontan udveksling, når hun stiller sig til rådighed for at hjælpe andre, en form for samarbejde. Hun undrer sig ofte over det, hun videregiver, som senere viser sig, at give god mening hos modtageren.Gitte er meget taknemlig for disse evner, men siger også, at hun ikke ønsker at blive brugt som en enarmet tyveknægt, man putter penge i og trække svar fra. Hun ønsker at hjælpe mennesker til at hjælpe sig selv. Blandt andet derfor, er hun ved at lægge sidste hånd på en bog, der hedder ” Den bevidste voksne”, hvor hun ud fra egne erfaringer, skriver konkret om, hvordan man kan bedre forholdene for børn med et meget åbent sansesystem, så de kan blive bevidste om deres særlige evner, frem for måske at blive gjort forkerte. find Gitte Frydensbjerg her gittefrydensbjerg.dkAf hjertet tak Gitte, for at dele dig med os. 
 • 26. ORD KAN BLIVE TIL DOMME OG DOMME KAN BLIVE TIL SYGDOMME

  18:30
  Ord og begreber kan blive til domme og til syg'dom, især når de kommer fra mennesker, hvis ord tillægges stor betydning. Det kan have stor indflydelse på vores fysiske og psykiske og sociale velbefindende. Ord kan have magt over os og potentielt set også over andre.Lyt med her, hvor Mette Maja Mouritsen vender ordenes magt i forhold til sygdom og diagnoser med mere.
 • 25. FRA HOVED TIL KROP MED BEVIDSTHED

  01:07:00
  Stina Bavnhøj havde i mange år presset sig selv både fysisk og mentalt. Hun havde været idrætsudøver på konkurrenceniveau, hun trænede sin krop hårdt, og det var da hun arbejdede som lærer, at hendes krop sagde stop, og hun blev stressramt. Nu er hun coach, yoga- og mindfulness lærer og dyrker fortsat idræt men med et helt andet kropsligt nærvær end tidligere. En rejse hun nødigt vil være foruden, hvor hun mere bevidst begynder at lytte til sin krop og iagttage nogle overbevisninger om, hvordan hun bør leve livet. En livsforandrende rejse, hvor alene det at stoppe op eller blive stoppet har en effekt. Derudover at lytte indad og fortsætte med det, eftersom livet og kroppen er foranderlig. Selvkærlighed er et nøgleord. Det kan synes fjernt og abstrakt i begyndelsen, indtil det viser sig helt af sig selv. Vi berører begrebet integration, så det vi bliver bevidste om bliver konkret og jordnært. På engelsk kunne det kaldes ”embodyment of the soul”  eller ”walk the talk.”Vi taler om at øve sig igen og igen, og at erfaringerne fra at have presset sig selv i mange år, nu kommer til udtryk som øvelsen i at have en mere bevidst og kærlig tilgang til os selv. Derigennem bliver vi gradvist ekspert på vores kropslige sansninger og reaktioner. Samtidig opdager vi alt det, vi ikke kan kontrollere, som vi så kan slippe at bekymre os om i overgivelse til livet. Noget overraskende får vi til sidst ”besøg” af Jesus. Tak Stina for et hjerteligt og inspirerende møde