Share

Vattenpodden VA

Skitsnack om vatten och avlopp

Välkommen till Vattenpodden – skitsnack om vatten och avlopp.En podcast om vatten – med fokus på vattenbehandling och lite gött tjöt tillsammans med John och Tobbe. Här pratar vi om varför jobbar vi med vatten och avlopp
2/11/2022

#1 - Rätt dimensionerat reningsverk ger rätt kostnader!

Season 1, Ep. 1
Välkommen till Vattenpodden VA - Skitsnack om vatten och avlopp.I detta avsnitt pratar John om vilken information som behövs för att dimensionera ett reningsverk och de viktigaste styrandeparametrar så som PE, Flöde och Belastningen in på reningsverket.De grundläggande parametrar som man tittar på är att varje person som bor i kommunen genererar mellan 130-180l avloppsvatten som i sin tur är belastat med 70-90gsuspenderande material(SS) och 60-70gBOD (mått på hur mycket biologiskt nedbrytbar substans det finns i vatten) Allt per person och dygn. Utöver dessa så kommer det Fosfor och Kväve utifrån antalet påkopplade hushåll och personer. Man skall givetvis värdera hur eventuella industrier påverkar belastningen och flödet.SS: 70-90 g/person & dagBOD7 60-70 g/person & dagP 1,7-2,7 g/person & dagN 10-14 g/person & dagAvloppsvatten 130-180 l/person och dag @20 graderTotalt tillrinning (ink "normalt" inläckage) 300 - 500 l/person och dagDet innebär 150-300 mg SS/l och 2-300 mg BOD7/lTobbe går in på saker som påverkar ditt pumpval och din framtida kostnad. Viskositet, TS pH, temperaturer och önskat tryck. Gemensamt får både pumpar och processer är givetvis flödet och redundansen.Viktig slutsats -”Det är inte förrän utrustningen är inköpt, installerad och tagen i drift som vattnet blir renare.Podcasten drivs av försäljningschefen Torbjörn Pettersson från Zander & Ingeström tillsammans med John Skantze som är VD på HUBER. Kolla gärna inwww.hubersverige.seochwww.zeta.se