Vad Vi Vet idag

Share

30. Hur motverkar man ångest?

Ep. 30

Det är inte farligt att känna oro, det är i själva verket en biologisk egenskap som vi behöver för vår överlevnad. Problemet är när oro och ångest tar över och inte vill släppa taget och börjar dominera ens liv. Anna Kåver är psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, och kommer med tips du kan ta till när nattångesten slår sina klor i dig. Mår du väldigt dåligt ska du givetvis kontakta vården.

More Episodes