Vad Vi Vet idag

Share

Lucka 24 - Vad kännetecknar en bra snapsvisa?

Få saker är så svenska som snapsvisan. Vad beror det på? Hasse Nilsson i Växjö har tävlat i SM i nyskrivna snapsvisor vid ett flertal tillfällen och har två år i rad tagit hem titeln "Årets svenska mästare". Han avslöjar att en av de viktigaste egenskaperna hos snapsvisan är igenkänningen, rimmet och att den är fyndig. Det måste inte alls vara svårt att få ihop en bra visa.

More Episodes