Share

cover art for 63. Får man tända på könsrollsstereotyper?

Utvecklingssamtalet

63. Får man tända på könsrollsstereotyper?

Hur gör man när ens politiska övertygelse är på kollisonskurs med ens tändningsmönster?

More episodes

View all episodes