Share

cover art for #156 - Tilflyttern er 40, Tyskern er survivorman!

Tyskern og Tilflyttern

#156 - Tilflyttern er 40, Tyskern er survivorman!

Ep. 156

Tilflyttern er 40 og vil ha campingvogn, mens Tyskern tror han er survivorman og kunne lett klart seg 6mnd. i villmarken i Alaska.

More episodes

View all episodes