Share

cover art for #158 - Politivold, USA og Joe Biden

Tyskern og Tilflyttern

#158 - Politivold, USA og Joe Biden

Ep. 158

Vi diskuterer politivolden som er i media for tiden, ferier til USA og Joe Bidens evne til å fungere.

More episodes

View all episodes