Share

cover art for # 3 Tuchtcast: Vergewisplicht, misbruik derdenrekening, professionele distantie, column: De Zus van de Rus. Passend en geboden.

Tuchtcast Passend en geboden

# 3 Tuchtcast: Vergewisplicht, misbruik derdenrekening, professionele distantie, column: De Zus van de Rus. Passend en geboden.

Season 1, Ep. 3

(1) Ongeoorloofde beïnvloeding van een getuige (2) Derdenrekening gebruikt voor ontvangen facturen (bijna) failliete cliënt (3) Man in echtscheiding heeft relatie met kantoorgenote van zijn advocaat, te weinig professionele distantie (4) Advocaat spant kort geding aan, toetst niet of minnelijke schikking kan (5) Veelklager wordt gestopt met beroep op ne bis in idem (6) Al dan niet belangenverstrengeling (7) Vergewisplicht geschonden, advocaat handelde op algemene volmacht zonder te checken of hij iedereen vertegenwoordigde (8) Column: De Zus van de Rus, advocaat is niet duidelijk over haar hoedanigheid. 

2.03 Advocaat dreigt met aangifte als accountmanager van een VvE zijn verklaring over overlast niet intrekt. Ongeoorloofde beïnvloeding van getuige.

5.28 Derdengeldrekening advocaat gebruikt om facturen op te laten storten door bijna failliete cliënt. Advocaat gaf daartoe instructies. Een zaak namens curator, en de andere door deken; schenden kernwaarde financiële integriteit. 

10.17 Niet genoeg professionele distantie door advocaat van ex-man in echtscheiding, die relatie heeft met kantoorgenoot. Advocaat heeft onvoldoende gede-escaleerd, niet onafhankelijk genoeg. 

15.44 Direct kort geding aangespannen in familiezaak, daardoor extra polarisatie. Advocaat moet minnelijke regeling nastreven, had contact op moeten nemen met confrère voordat dagvaarding uitging.

21.31 Klager niet-ontvankelijk op grond van ne bis in idem-beginsel bij vijfde klacht over hetzelfde feit. Misbruik van klachtrecht

30.22 Is het belangenverstrengeling als een kantoor 16 jaar geleden optrad in omgangsregeling over een zoon, die nu in ontslagzaak verwikkeld is waarin zij de werkgever bijstaan? Vader van de zoon is niet ontvankelijk. 

33.55 Vergewisplicht geschonden door advocaat die op algemene volmacht handelt bij afwikkeling erfenis. Onzorgvuldig tov dochter, is niet namens haar gemachtigd. Rechter moet kunnen vertrouwen als hij zegt gemachtigd te zijn.

40.06 Column De Zus van de Rus, advocaat is curator namens haar broer die in psychiatrische inrichting zit. Ondertekent mails als advocaat en is onduidelijk over haar hoedanigheid. Handelt ze als advocaat, als zus, of als curator?

Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door PO-Online, aanbieder van meer dan 130 cursussen voor advocaten, nascholen wanneer het u uitkomt. Met actualiteitencursussen in podcastvorm. Leren van de beste docenten, dat doe je bij PO-Online. 

Vragen, tips, opmerkingen? Mail ons: redactie@advocatenblad.nl

- Advocaten: Tjitske Cieremans & Robert Sanders
- Interview, montage: Erik Jan Bolsius
- Eindmontage en mastering: Audiodroom
- Illustratie: René van Asselt
- Een productie van het Advocatenblad 


 

More episodes

View all episodes

 • 12. #12 Tuchtcast: Schorsing wegens financiële wanorde, stille vennoot niet geïnformeerd, niet toezenden afschrift verweerschrift, conflict binnen bestuur stichting en overschrijding van maximumbedrag verzekeraar

  32:51
  Volgorde van de zaken in deze aflevering:  (1:09) – Schorsing wegens financiële wanorde: dekenbezwaar tegen advocaat die op iedere mogelijke manier verzuimd om de financiën op orde te krijgen en hier ook zeer slecht over communiceert naar de deken. Lees hier de gehele uitspraak.  (07:43) – Stille vennoot niet geïnformeerd: advocaat die wordt ingeschakeld door een CV, waarbij de stille vennoot met een groot belang in die CV niet werd geïnformeerd over de procedure en daarover een tuchtklacht indient. Lees hier de gehele uitspraak.  (13:50) – Niet toezenden afschrift verweerschrift: volgens de klager had de advocaat het afschrift verweerschrift direct moeten doorsturen. In deze zaak is het van belang dat de klager niet werd bijgestaan door een advocaat. Lees hier de gehele uitspraak.  (19:32) – Conflict binnen bestuur stichting: advocaat die tussen de partijen zit bij een grote ruzie binnen het bestuur van een stichting. Die ruzie loopt dusdanig uit de hand dat de advocaat wordt beschuldigd van belangenverstrengeling. Lees hier de gehele uitspraak.   (26:16) – Overschrijding van maximumbedrag verzekeraar: advocaat die de cliënt niet goed informeert over de kosten in relatie tot het plan van aanpak en hoe dat samenhangt met het maximumbedrag wat de verzekeraar beschikbaar heeft gesteld. Lees hier de gehele uitspraak.  Uitspraak die de aflevering niet heeft gehaald, maar wel interessant is:  Klacht over eigen advocaat: samenwerking tussen de cliënt en de advocaat die niet lekker loopt, maar waarbij de advocaat ondanks bepaalde slordigheden geen verwijt valt te maken op tuchtrechtelijk gebied. Lees hier de gehele uitspraak.  Uitspraak in het Lexence-arrest:  Zoals beloofd ook een linkje naar het Lexence-arrest, die hoort bij de tuchtzaak van de niet-geïnformeerde stille vennoot. Lees hier die gehele uitspraak.  …………………….. Experts: Robert Sanders en Tjitske CieremansPresentatie, montage en mastering: Hidde Bruinsma Illustratie: René van Asselt  Vragen, tips, opmerkingen? Mail ons: redactie@advocatenblad.nl
 • 11. #11 Tuchtcast: Dubbel dekenbezwaar vanwege financieel wanbeheer, minderjarige dochter zonder toestemming bijgestaan, wel of niet voldoende deskundigheid als advocaat, klacht over advocaat wederpartij en privacy van gegevens in CRM-systeem

  29:42
  Volgorde van de zaken in deze aflevering:  (1:08) – Dubbel dekenbezwaar vanwege financieel wanbeheer: advocaat die bankiert met zijn kantoorrekening, liegt over een stichting derdengelden en bovendien grote schulden maakt met zijn kantoor. Lees hier de gehele uitspraak.  (08:32) – Minderjarige dochter zonder toestemming bijgestaan door advocaat: advocaat die zonder toestemming van de ouders hun minderjarige dochter bijstaat en met de uitspraak wordt een nieuwe norm tot stand gebracht. Lees hier de gehele uitspraak.  (14:20) – Wel of niet voldoende deskundigheid als advocaat: advocaat die eerlijk aangeeft geen specialist te zijn in het desbetreffende rechtsgebied, maar met wat extra studie verwacht zijn weg wel te vinden. Lees hier de gehele uitspraak.  (19:50) – Klacht over advocaat wederpartij: de advocaat had een verzoekschrift niet meteen toegezonden aan de andere partij, die partij was hier niet over te spreken en vond het gedrag van de advocaat klachtwaardig. Lees hier de gehele uitspraak.  (23:51) – Privacy van gegevens in CRM-systeem: de advocaat en zijn kantoorgenoot zijn volgens een cliënt de fout in gegaan doordat ze een privémailadres in hun CRM-systeem hebben opgeslagen en die gegevens jaren later weer hebben gebruikt. Lees hier uitspraak 1. Lees hier uitspraak 2.  …………………….. Experts: Robert Sanders en Tjitske CieremansPresentatie, montage en mastering: Hidde Bruinsma Illustratie: René van Asselt  Vragen, tips, opmerkingen? Mail ons: redactie@advocatenblad.nl
 • 10. #10 Tuchtcast: Gewraakt psychologisch rapport toch inbrengen, berisping voor doorverwijzing aan kantoorgenoot, het gebruik van privégegevens in een incassoprocedure en geld niet terugstorten vanaf de derdenrekening

  33:57
  Volgorde van de zaken in deze aflevering: (1:16) – Gewraakt psychologisch rapport toch inbrengen: advocaat die in een gezagsprocedure tussen twee ex-partners een gewraakt psychologisch rapport heeft ingebracht en de wederpartij klaagt daarover in deze tuchtzaak. Lees hier de gehele uitspraak. (10:02) – Berisping voor doorverwijzing aan kantoorgenoot: advocaat die akkoord was gegaan met bepaalde voorwaarden tussen partijen, vervolgens overstapt naar een nieuw kantoor en een zaak tussen die partijen doorverwijst aan een kantoorgenoot. Lees hier de gehele uitspraak. (17:11) – Het gebruik van privégegevens in een incassoprocedure: advocaat die volgens de klaagster onterecht privégegevens uit een vaststellingsovereenkomst in heeft gebracht bij een gerechtelijke procedure. Lees hier de gehele uitspraak. (25:47) – Geld niet terugstorten vanaf de derdenrekening: advocaat die restbedrag op derdenrekening onder druk van zijn eigen cliënt niet terugstort en daarmee de integriteit van de beroepsgroep in gevaar brengt. Lees hier de gehele uitspraak. Een zaak die de aflevering niet heeft gehaald, maar wel interessant is: Advocaat verzuimt een afschrift van een verzoekschrift door te sturen naar de wederpartij. Lees hier de gehele uitspraak. …………………….. Experts: Robert Sanders en Tjitske CieremansPresentatie, montage en mastering: Hidde BruinsmaIllustratie: René van Asselt Vragen, tips, opmerkingen? Mail ons: redactie@advocatenblad.nl
 • 9. #9 Tuchtcast: Relatiebeding van een advocaat die elders gaat werken, de strategie van ontkennen bij een strafrechtelijk geschil, misbruik van het tuchtrecht en het verschaffen van een duidelijk spoorboekje aan je cliënt

  35:54
  Volgorde van de zaken in deze aflevering: (3:26) – Het relatiebeding van een advocaat die elders gaat werken: de cliënt wil heel graag dat deze advocaat hem ook na vertrek blijft bijstaan, maar dit is niet mogelijk door een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst van de advocaat. Lees hier de gehele uitspraak. (12:44) – WhatsApp berichten, oefensessies en de strategie van ontkennen: gaat over de vraag hoe je als advocaat moet omgaan met de kansen en risico’s van een strategie die neerkomt op ontkennen en dan meer specifiek in een strafrechtelijk geschil. Lees hier de gehele uitspraak. (21:48) – Misbruik van het tuchtrecht: draait om het doorbreken van een voorzittersbeslissing in een tuchtzaak, hoe ver je daarin mag gaan als advocaat en wanneer het zelfs wordt aangemerkt als een vorm van misbruik van het tuchtrecht. Lees hier de gehele uitspraak. (28:03) – Het verschaffen van een duidelijk spoorboekje aan je cliënt: hoe zorg je als advocaat voor een duidelijke manier van communicatie richting je cliënt en hoe zorg je ervoor dat je client vanaf de start op de hoogte is van wat er moet gebeuren en wanneer. Lees hier de gehele uitspraak. Een zaak die de aflevering niet heeft gehaald, maar wel interessant is: Wel of niet voldoende eigen en rechtstreeks belang bij een tuchtzaak. Lees hier de gehele uitspraak. …………………….. Experts: Robert Sanders en Tjitske CieremansPresentatie, montage en mastering: Hidde Bruinsma Illustratie: René van Asselt Vragen, tips, opmerkingen? Mail ons: redactie@advocatenblad.nl
 • 8. #8 Tuchtcast: Telefoonnotities, traag handelen bij het intrekken van toevoegingen, een beetje integer, steken laten vallen bij een cliënt die zelf ook advocaat is geweest en de advocaat die graag geschorst wil worden om z’n 40-jarige jubileum vol te maken

  37:09
  Volgorde van de zaken in deze aflevering:(1:54) – Klacht over eigen advocaat in zaak rondom scooterongeval: advocaat die niet op de juiste manier aan zijn cliënt heeft gecommuniceerd over een medische expertise rondom dat scooterongeval. Lees hier de gehele uitspraak.(9:14) – Klacht over eigen advocaat met betrekking tot toevoegingen: advocaat die te sloom heeft gehandeld bij het intrekken van toevoegingen en dit pas doet nadat er een klacht is ingediend door de cliënt. Lees hier de gehele uitspraak.(15:50) – Luistervraag: integriteit is een belangrijke kernwaarde, maar kun je ook een beetje integer zijn?(18:28) – Klacht tegen eigen advocaat en klacht tegen kantoorgenoot: het gaat hier om twee klachten tegen twee advocaten van hetzelfde kantoor. Hierbij draait het vooral om het te traag handelen in een cassatiezaak. De klager is zelf ex-advocaat. Lees hier uitspraak 1 en lees hier uitspraak 2. (30:30) – Advocaat die z’n 40-jarige jubileum vol wil maken: het draait hier om artikel 8e van de advocatenwet en het gaat over een advocaat die al een tijdje geen werk meer verricht door ziekte, maar graag zijn 40-jarige jubileum als advocaat vol wil maken. Lees hier de gehele uitspraak.Twee zaken die de aflevering niet hebben gehaald, maar wel interessant zijn:Zaak 1 – Dreigen met strafrechtelijke aangifte vanwege mogelijke tuchtklacht. Lees hier de gehele uitspraak.Zaak 2 – Klacht tegen eigen advocaat in pachtzaak en dit draait vooral om het maken van een deal zonder voldoende communicatie met de cliënt. Lees hier de gehele uitspraak.…………………….. Experts: Robert Sanders en Tjitske CieremansPresentatie, montage en mastering: Hidde BruinsmaIllustratie: René van AsseltVragen, tips, opmerkingen? Mail ons: redactie@advocatenblad.nl
 • 7. #7 Tuchtcast: Vete met de deken, PO-punten behalen met deze podcast, advocaat met kantoorstempel, opletten met het gebruik van retentierecht en bijzondere kwaliteitsklacht art. 509c Sv

  34:11
  Volgorde van de zaken in deze aflevering: (3:00) – 5x dekenbezwaar: advocaat tegen wie in de afgelopen jaren vijf dekenbezwaren zijn ingediend. De vijfde en meest recente gaat over een serie mails aan de deken, waarin termen als fraude en bedrog veelal voorkomen. Lees hier de gehele uitspraak. (9:10) – Luistervraag: zijn met het luisteren naar de Tuchtcast ook PO-punten te behalen? En zo ja, hoeveel dan? (11:12) – Mogelijke misleiding: familierechtelijk geschil wat gaat over twee versies van een overeenkomst over ouderschap van de dochter. Advocaat heeft de overeenkomst gelegaliseerd, o.a. met een kantoorstempel en de vraag is of dit wel klopt. Lees hier de gehele uitspraak. (18:06) – Terughoudend zijn met je retentierecht: cliënt die facturen nog niet heeft voldaan krijgt van de advocaat in deze zaak de stukken niet opgestuurd. De vraag is of dit mag met een beroep op het retentierecht en wat er dan onder dat retentierecht valt. Lees hier de gehele uitspraak. (27:13) – Bijzonder geval kwaliteitsklacht: advocaat die is toegewezen op grond van art. 509c Sv krijgt geen contact met zijn cliënt, maar besluit toch in actie te komen om de belangen van zijn cliënt zo goed mogelijk te behartigen. Lees hier de gehele uitspraak. Eén zaak die de aflevering niet heeft gehaald, maar wel interessant is: Zaak – Niet-ontvankelijkheidskwestie van minderheidsaandeelhouders  …………………….. Partner: PO-Online Experts: Robert Sanders en Tjitske CieremansPresentatie, montage en mastering: Hidde Bruinsma Illustratie: René van Asselt Vragen, tips, opmerkingen? Mail ons: redactie@advocatenblad.nl
 • 6. #6 Tuchtcast: Teruggeven van de zaak, masterclass in smoezen bedenken, rechtstreeks contact met de verzekering en juridische strijd over erfenis

  34:48
  Volgorde van de zaken in deze aflevering: (1:43) – Klacht over eigen advocaat via FNV: buitengerechtelijk onderzoek naar de medische klachten, sprake van een gebrek aan vertrouwen bij de cliënt en welke eisen moet je stellen aan de zorgvuldigheid die als je advocaat in acht moet nemen bij een terugtrekking. Lees hier de gehele uitspraak. (08:44) – Tevergeefs maatregelappel: advocaat die verstrikt raakt in z’n eigen leugens, dekenbezwaar over tekortkomingen met betrekking tot de Wwft en aansprakelijkheidstelling door de cliënt over het zogenaamd aanhangig zijn van een zaak. Lees hier de gehele uitspraak. (17:06) – Klacht oud cliënt en z’n opvolgend advocaat: niet toestaan van rechtstreeks contact met de verzekeringsmaatschappij, eerder melden van de aansprakelijkheidsstelling en rondje langs de websites van advocatenkantoren over hun verzekeringsgegevens. Lees hier de gehele uitspraak.  (28:05) – Klacht tegen advocaat wederpartij: juridische familierechtstrijd rondom erfenis, klacht tegen advocaat van executeur en het leerstuk van de grote mate van vrijheid van een advocaat. Lees hier de gehele uitspraak. Twee zaken die de aflevering niet hebben gehaald, maar wel interessant zijn: Zaak 1 – Vanuit religieuze overwegingen Zaak 2 – Klacht over advocaat wederpartij …………………….. Partner: PO-Online Experts: Robert Sanders en Tjitske CieremansPresentatie, montage en mastering: Hidde Bruinsma Illustratie: René van Asselt Vragen, tips, opmerkingen? Mail ons: redactie@advocatenblad.nl
 • 5. #5 Tuchtcast: Ontijdig onttrekken, waarschuwing voor deken

  32:01
  Tuchtcast 5: Deken gaat de fout in - Advocaat zegt dat ex-man van cliënt psychiatrische stoornis heeft, Raad vindt dat niet ok, Hof wel - Twee keer een deurwaarder inschakelen voor 1 bedrag, is dat doelmatig procederen? - Ontijdig onttrekken - Advocaat in eigen zaak - Ter zitting inbrengen geluidsfragment - Column: klassieker.- 3.04: Het verschil tussen een waarschuwing en een berisping- 4.43: Deken slaat zelf de plank (een beetje) mis. Bijzondere bepaling in de maatregel, deken moet alsnog klacht in behandeling nemen.- 9.07: Echtscheiding: mag advocaat van vrouw over haar ex-man zeggen dat hij psychiatrische stoornis heeft? Hof ziet het anders dan Raad.- 14.12: Doelmatig procederen: 2x een deurwaarder ingeschakeld om klein bedrag proceskosten te incasseren en niet eerst vragen om vrijwillige betaling: niet doelmatig. -16.24: Ontijdig onttrekken met minder dan een week voor indienen van stukken voor de zitting, brengt cliënt in lastige positie.- 21.21: Advocaat in je eigen zaak: wederpartij is zelf advocaat, wordt niet zo snel overrompeld door rechtstreeks contact.- 25.33: Geluidsfragment onaangekondigd laten horen tijdens zitting. Dit is schending van de gedragsregels.Partner: PO-Online. Experts: Robert Sanders en Tjitske Cieremans, presentatie: Erik Jan BolsiusIllustratie: René van AsseltEindmontage, mastering: AudiodroomVragen, tips, opmerkingen? Mail ons: redactie@advocatenblad.nl 
 • 4. # 4 Tuchtcast: Advocaat-feitenonderzoeker, praten op de gang voor de zitting

  33:50
  Tuchtcast 4: Advocaat-feitenonderzoeker, praten op de gang voor de zitting, rechtstreeks benaderen wederpartij, informatie achterhouden voor rechter, derdenrekening gebruikt als bouwdepot, Rolex en Prada-tas achtergehouden voor betaling. Column: grens aan dominus litis. - 2.40 Advocaat-feitenonderzoeker: twee geruchtmakende uitspraken (hier en hier). Je moet je onderzoeksrol scheiden van je partijdige rol als advocaat.- 8.31 Ne bis in idem: voorzitter moet wel inhoudelijk beoordelen of het hetzelfde feit is. - 10.05 Rechtstreeks benaderen wederpartij. Ongegrond, want advocaat was niet rechtstreeks betrokken.- 13.20 Belangrijke feiten achtergehouden voor rechter, advocaat moet meewerken aan doelmatige behandeling van de zaak.- 16.35 Trage behandeling van een zaak door eigen advocaat. Of toch niet?- 19.25 Praten op de gang voor de zitting, terwijl advocaat wederpartij er nog niet is.- 22.00 Bankieren met je derdenrekening, die is gebruikt voor bouwdepot.- 25.00 Rolex en Prada-tas achtergehouden om betaling af te dwingen.- 29.00 Column over een tuchtrechtklassieker: grenzen aan dominus litis. Ja, je bent meester van het proces, maar daar zit een grens aan. Partner: PO-Online, kijk hier voor de zomeractie. Experts: Robert Sanders en Tjitske Cieremans, presentatie: Erik Jan BolsiusIllustratie: René van AsseltEindmontage, mastering: AudiodroomVragen, tips, opmerkingen? Mail ons: redactie@advocatenblad.nl