MEDVIND

Share

First Class och Business Class

Season 2, Ep. 8

Jonas och Alexis går igenom de olika klasserna på reguljära flygbolag med fokus på First Class och Business Class. Vi börjar med historiken med början hos PanAm och går igenom de olika klasserna med fokus på stolar, mat, markupplevelse, priser m.m. Större delen av avsnittet ägnas åt Business Class och First Class med detaljerade beskrivningar på upplevelse hos olika flygbolag.

More Episodes