Share

Tisdagspodden

En väldigt allmänbildande podcast.

Två smålänningar på äventyr i den stora podvärlden. Ibland går vi totalt vilse i jakten på content, i bland diskuterar vi ämnen som vi för tillfället finner intressanta. Det kan vara allt från olösta historiska mordgåtor
2/8/2021

2:3 Våld i nära relationer #Inteallamän

Season 2, Ep. 3
Fakta/statistik hämtat ifrån:BRÅInget att vänta på - Handbok mot våldBarn som upplever våld (www.Barnafrid.se)Våldsbrott i nära relationer och sexualbrott mot vuxna (Granskningsrapport 2019, dnr A252.474/2018 Polismyndigheten.)Fördjupning:Våld mot kvinnor och män i nära relationer. (fil.dr Klara Hradiova Selin Forskare på Brå.)NATIONELLA STÖDKONTAKTERNationellt centrum för kvinnofrid (NCK) driver Kvinnofridslinjen (020-50 50 50), som är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot eller fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Stödtelefonen är öppen dygnet runt och är gratis att ringa till. NCK samlar också forskning om mäns våld mot kvinnor på sin webbplats. Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam för hedersrelaterat våld och förtryck har en nationell stödtelefon (010223 57 60) för er som är yrkesverksamma eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där ni vet eller misstänker att barn eller vuxna är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Via dinarattigheter.se kan barn och unga skriva till Rädda barnens nationella stödchat om de har frågor om hedersrelaterat förtryck och våld, begränsningar, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap, och könsstympning. ungarelationer.se ger stöd och information till den i ålder 15–20 år som blir utsatt i sin relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare. Unga Relationer drivs av stiftelsen 1000 Möjligheter. På tjejjouren.se går det att nå alla trans-, tjej- och ungdomsjourer på ett och samma ställe. Jourerna vänder sig främst till alla som identifierar sig som tjej, i åldrarna 12–20. Tjejjouren drivs av de båda riksorganisationerna för Sveriges tjej- och kvinnojourer: Roks och Unizon. unizon.se samlar kunskap och fakta om mäns våld mot kvinnor och barn. Här finns också kontaktuppgifter till alla kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som organiseras genom Unizon i Sverige. roks.se samlar kunskap och fakta om mäns våld mot kvinnor och barn. Här finns också kontaktuppgifter till alla kvinno- och tjejjourer som Roks i Sverige organiserar. Jämställdhetsmyndigheten och det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT) har en nationell stödtelefon (020-390 000) för er som är yrkesverksamma eller arbetar ideellt och behöver råd och vägledning i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel.