Share

Tid til å være ung

Om å være ung og pårørende til en forelder med demens

I podcasten Tid til å være ung snakker sykepleier Celine Haaland Johansen med unge personer som har opplevd at en av deres foreldre har fått en demenssykdom.Podcasten er produsert av Nasjonal kompetansetjeneste for aldri