Share

Tid til å være ung

Om å være ung og pårørende til en forelder med demens

I podcasten Tid til å være ung snakker sykepleier Celine Haaland Johansen med unge personer som har opplevd at en av deres foreldre har fått en demenssykdom.Podcasten er produsert av Nasjonalt senter for aldring og helse