Share

cover art for Teknisk innovation - så nyttjar du befintliga patent för en effektivare process

Thought Leadership-podden

Teknisk innovation - så nyttjar du befintliga patent för en effektivare process

Season 3, Ep. 22

För 40 procent av alla patentansökningar som görs så finns det redan befintliga patent eller redan inlämnade patentansökningar! En framgångsfaktor för snabb och effektiv utveckling är att tidigt i innovationsprocessen arbeta strukturerat med befintliga källor i forsknings- och patentdata för att utvärdera redan tillgängliga lösningartekniska problem. Är Sverige mer eller mindre effektiva på innovationer kopplade till patent än omvärlden? Hur ser strategierna ut i EU, USA och Asien?


Lyssna på när ämnet diskuteras av Christian Helgesson, vd för Ny Teknik Education och Måns Marklund som är specialiserad på avancerade modeller för värdering av forskning och patent.


Vill du lära dig mer? Missa inte vår uppskattade kurs Patent- och forskningsbaserad teknisk innovation!

More episodes

View all episodes

 • 32. Carbon Capture Storage (CCS) – koldioxidlagring och EU:s utsläppshandelssystem

  26:00
  Carbon Capture Storage (CCS) – koldioxidlagring och EU:s utsläppshandelssystemCCS-tekniken går ut på att samla koldioxid från en fast utsläppspunkt och lagra den långsiktigt i berggrunden under havsbotten. En så kallad kolsänka. Genom att satsa på sådan teknik kan företag och industri minimera sina utsläpp av växthusgaser och även öppna för möjligheten att sälja utsläppsrätter genom EU: utsläppshandelssystem. I avsnittet hör vi Hannes Sonnsjö, forskare på Lunds universitet och elmarknadsanalytiker på Merlin & Metis, lyfta vad EU ETS innebär och vilka förändringar som är att vänta i EU ETS 2. Vi pratar om vilken roll direktivet spelar för att främja övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi, och hur företag och industrier kan ta ansvar för sina utsläpp och samtidigt som de gör affär på en restprodukt.Kurstips: Vill du lära dig mer om CCS? Ta då del av vår kurs ” Carbon Capture Storage & Utilization”. Läs mer om kursen här: Carbon Capture Storage & Utilization - Ny Teknik Education
 • 31. Generativ Geo-AI – tillämpning, datainsamling, strategi och promptteknik

  22:44
  Generativ Geo-AI –tillämpning, datainsamling, strategi och promptteknikI en värld som ständigt står inför utmaningar kopplat till klimatförändringar och naturkatastrofer är förståelse för geografiska data mer avgörande än någonsin. För att bygga hållbara, resurseffektiva och motståndskraftiga samhällen behöver vi verktyg som kan förutse och mildra de faror som hotar vår infrastruktur och våra samhällen. Här kommer Geo-AI, eller geografisk artificiell intelligens, in i bilden. Under de senaste åren har intresset för - och användningen av Geo-AI skjutit i höjden då fler och fler börjar inse teknikens potential. Men vilka möjligheter erbjuder Geo-AI egentligen, hur skiljer sig tekniken från andra typer av artificiell intelligens och vad är dess utmaningar och begränsningar? I detta avsnitt av Thought leadership-podden gästas vi av Anders Elias, konsult och föreläsare inom ämnet öppna data, datavisualisering och generativ Geo-AI. Kurstips: Vill du har mer praktisk kunskap om hur du kan skapa interaktiva kartor med hjälp av Geo-AI? Ta då del av vår kurs ” Generativ Geo-AI – Tillämpning, datainsamling, strategi & promptteknik”. Läs mer om kursen här: Generativ GeoAI - Tillämpning | Datainsamling | Strategi & Promptteknik - Ny Teknik Education
 • 30. CSDD – Direktivet som ska stärka företagens sociala och miljömässiga ansvar

  14:23
  CSDD – Direktivet som ska stärka företagens sociala och miljömässiga ansvarSom en del i EU:s strävan att underlätta den industriella omställningen och skapa en mer resurseffektiv, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi ligger nu ett nytt förslag på bordet – ett direktiv som syftar till att öka företagens kontroll och ansvar över sina värdekedjor. Det föreslagna direktivet går under namnet CSDD – Corporate Sustainability Due Diligence. I en tid där flera andra direktiv kopplat till EU:s gröna giv, såsom CSRD och ESRS sett dagens ljus utgör direktivet för CSDD ett spännande tillägg som hjälper företag att ta ytterligare steg mot en mer hållbar framtid. Men vilka företag är det som kommer omfattas av direktivet, hur ser tidsplanen ut och hur förväntas verksamheter kunna identifiera och adressera eventuella risker i sina värdekedjor? I detta avsnitt av Thought leadership podden gästas vi av Anna Lindstedt, Vd och Senior rådgivare på Evaluate, som ska hjälpa oss att räta ut alla frågetecken gällande CSDDD. Kurstips: Funderar du också på hur ditt företag kan förbereda sig för det kommande direktivet på bästa sätt? Ta då del av vår kurs Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD), som går av stapeln den 11 oktober.
 • 29. Generativ AI – användningsområden, affärspotential och risker

  40:47
  Generativ AI – användningsområden, affärspotential och risker Just nu ser vi att användningen av AI ökar i en dramatisk takt och nya tjänster såsom ChatGPT gör entré på marknaden. I dagens affärsklimat kan AI användas för att automatisera processer, förbättra kundupplevelser, effektivisera beslutsfattande och öka produktiviteten. Dessa möjligheter har en betydande inverkan på affärsstrategier och kan bidra till ökad konkurrenskraft, innovation och tillväxt för företag och organisationer.  Samtidigt är AI-landskapet komplext och ständigt föränderligt. Det består av olika teknologier och metoder som kan vara svåra att navigera i. Hur kan företag på bästa sätt implementera AI i sina organisationer och vilka affärsmodeller kan man bygga med hjälp av AI-teknologier? Vad är de största riskerna med AI och finns det några etiska frågor som företag måste överväga?  I detta avsnitt i Thought leadership podden gästas vi av Charlotte Mattfolk som delar sin kunskap och sina perspektiv på hur AI kan användas för att utveckla och framtidssäkra våra verksamheter.  Vill ni lära er mer om hur AI kan få ditt företag att växa? Anmäl er till vår kurs ” Tillämpad AI – Teknikorientering, värdepotential, strategi”. 
 • 28. Solenergi i det svenska energisystemet: Från vision till verklighet

  19:35
  Skyhöga elpriser har utlöst en solcellsboom och under första kvartalet anslöts 23 200 nya solcellsanläggningar i Sverige, en ökning med 160 procent, visar nya siffror från branschorganisationen Svensk Solenergi. Enligt Energimyndighetens bedömningar kan solenergi stå för cirka 10-15 % av den svenska energimixen år 2030. För att fördjupa oss i detta ämne så har vi bjudit in Lars Andrén, en av Sveriges främsta auktoriteter i ämnet solenergi. Var befinner vi oss i utvecklingen just nu? Vilka är de främsta utmaningarna? Vad är egentligen skillnaden mellan olika anläggningar som använder solenergi för att producera el? Vill du fördjupa dig ännu mer inom ämnet? Missa inte vår populära kurs Lönsam solenergi – kommersiell potential, teknisk fördjupning och systemperspektiv!
 • 27. Cybersäkerhet i en konsoliderad IT-miljö

  17:15
  I detta avsnitt av Thought Leadership-podden pratar vi om cybersäkerhet kopplat till konsolidering, och hur man – genom att samla och integrera olika IT-system och applikationer för att skapa en mer enhetlig och överskådlig arkitektur – lättare kan upptäcka och hantera säkerhetsrisker i cybermiljön. Men hur påverkar konsolidering organisationers förmåga att upptäcka och hantera cybersäkerhet? Och vilka utmaningar kan du stöta på i arbetet med att konsolidera sin IT-miljö? Vi gästas av Jesper Olsen, CISO på Palo Alto Networks, som delar sina insikter kring ämnet och hjälper dig att bena ut komplexiteten i cybersäkerhetsfrågan och hur du kan arbeta mer strukturerat med IT-systemen för att möta en ökande frekvens av cyberhot. Vill du lära dig mer om cybersäkerhet, och hantering av cyberhot- och risker? Då vill vi tipsa om vår kurs Cybersäkerhet 2023 och vårt webinar Cybersäkerhet i gränslandet mellan IT och OT.
 • 26. Energieffektivisering – energikris, hållbarhet och digitalisering

  20:00
  Krig i Europa, stigande energikostnader och klimatförändringar har alla bidragit till att energifrågan är en av dagens mest aktuella och omtalade frågor. Samtidigt som vi ser ett ökat globalt energibehov, försvinner upp till 80% av all tillgänglig energi i omvandlingsprocesser, överföring och ineffektiv användning.Energieffektivisering kan spela en viktig roll i att hantera dessa utmaningar och minska den totala energiförbrukningen. Men vad innebär egentligen energieffektivisering, vad finns det för potential och hur gör man en framgångsrik energieffektivitetsresa? I detta avsnitt av Thought Leadership-podden hör ni Christian Helgesson och Katrine Lind, Business Unit Manager på Rejlers, prata om just detta - energieffektivisering.Har du ett intresse av att ytterligare fördjupa din kunskap inom energifrågan? Just nu har vi två kurser med fokus på energikartläggning i stora företag, och energieffektivisering i befintliga byggnader. Anmäl er här:Energieffektivisering i befintliga byggnader - Ny Teknik EducationEnergikartläggning (EKL) för beställare - Ny Teknik Education
 • 25. Cybersäkerhet – ökad beredskap och effektiva åtgärder

  31:11
  Allt fler aspekter av våra liv är idag digitaliserade. Både privatpersoner och företag använder sig av teknologi och internet för att lagra, hantera och överföra känslig information såsom personuppgifter, betalningsinformation och företagshemligheter. Under senaste året har antalet cyberattacker ökat kraftigt, vilket ofta medför allvarliga konsekvenser för både individer och organisationer. Det kan leda till ekonomiska förluster och företagsmässig skada, men kan också påverka våra samhällssystem så som sjukvård och energiförsörjning. Hur arbetar företag med cybersäkerhet idag, och hur ser den genomsnittliga beredskapen ut? Detta – och mycket mer – diskuterar Christian Helgesson och Robin Jönsson, tjänstespecialist HP i det senaste avsnittet av Thought Leadership-podden. Intresserad av mer inspiration och kunskap? Missa inte Ny Teknik Educations högaktuella konferens Cyber Security: Kritisk infrastruktur eller kursen Cybersäkerhet 2023!
 • 24. Radikal affärsmodellinnovation av fordonsindustrin - the case of Lynk & Co

  26:03
  Radikal affärsmodellinnovation av fordonsindustrin - the case of Lynk & CoElektrifieringen av transportsystemet i allmänhet, och av fordonsindustrin i synnerhet, går just nu blixtsnabbt. Vi ser snabb teknisk utveckling men också en hög grad av affärsmodellinnovation från aktörerna på marknaden.Lynk & Co har en spännande "car sharing"-modell som förenar teknisk utveckling, affärsmodellinnovation, vårt behov av mer hållbara lösningar och hur vi som medborgare ser på våra städers utveckling. Missa inte intervjun med Alain Visser, vd för Lynk & Co! (Intervjun är på engelska).För dig som är intresserad av mer inspiration och kunskap inom hållbarhets-, affärsmodell- eller energiområdet så kommer här några högaktuella kurstips:Certifierad hållbarhetsarkitektManagementprogram för ingenjörerFramtidens elsystemLivscykelanalys