Liverpool FC: Pausepraten

I «Pausepraten - The Kopite Podcasten» går vårt panel i dybden på aktuelle saker om klubben vi elsker.