Teknologi og mennesker

del

#43 Hvordan lykkes med velferdsteknologi? 16 kommuner girer opp!

Season 2, Ep. 17

Utfordringene står i kø for i kommune-Norge innenfor helsesektoren. Vi lever lenger, det er flere kronikere, mange ønsker å bo hjemme lengst mulig, og det er mangel på kvalifisert helsepersonell. Hvordan kan teknologien være en del av løsningen på disse utfordringene?


Vi har snakket med Vestlandsprosjektet som omfatter 16 kommuner i det nye fylket Vestland. Målet for samarbeidet er gi innbyggerne best mulig velferdstjenester ved hjelp av blant annet velferdsteknologi. Vi ser blant annet på hvordan Øygarden kommune har reorganisert hjemmetjenesten til glede for både pasienter og pårørende. 


Så hva gjør kommunene for å lykkes? Hvorfor står endringsledelse, ansatteinvolvering og etatssamarbeid så sentralt? Hva med brukerorienteringen? Og hvordan ser egentlig «drømme-kommunen» ut? 


Vi spør Kari Eidnes Bjørkheim og Gro Dyrdal Løvik, begge er med i Vestlandsprosjektet. Programleder er Christian Brosstad.


Vi har som vanlig også snoket litt i gjestenes digitale liv 😉


Flere episoder