Teknologi og mennesker

del

#33 Blockchain, fiskeoppdrett og Whole Foods

Season 2, Ep. 7

Mange snakker om at blockchain vil revolusjonere hverdagen vår. For mange har blockchain vært ensbetydende med kryptovaluta, og da spesielt bitcoin, men denne teknologien har faktisk mye større potensiale enn det.


Kvarøy Fiskeoppdrett er blant de aller første lakseoppdretterne som tar i bruk blockchain. Med blokkjede samler de all informasjon om laksen, til glede for både forbrukere, butikker, fiskeoppdrettere - og ikke minst fiskevelferden. Dette omfatter informasjon som hvor hvor laksen kommer fra, hvordan den har det, hva slags mat den fikk, om fisken er pakket riktig, holdbarhet og transport – for å nevne noe. På denne måten kan fiskeoppdrettere dokumentere en bærekraftig matkjede fra smolt til laksen ligger på middagsbordet. Sporbarhet er viktig for stadig flere forbrukere og matvarekjeder, som f.eks. Amazon-eide Whole Foods. 


Hva har Kvarøy Fiskeoppdrett lært? Hvilke utfordringer er det? Hvordan kan de utvide bruksområdene for denne teknologien? Og hvilke råd vil de gi til andre som “snuser” på Blockchain?


Vi tok en prat med Alf-Gøran Knutsen, daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett, og Espen Braathe, leder for satsingen på Food Trust i IBM Europa.  I tillegg kommer det avsløringer om gjestenes digitale liv. Enjoy 😊

Flere episoder