Share

cover art for Om kunstig intelligens (og ekte myggkjærlighet) med Jens Andresen Osberg

Takk og lov – med Anine Kierulf

Om kunstig intelligens (og ekte myggkjærlighet) med Jens Andresen Osberg

Season 8, Ep. 6

Juss kan være krevende nok å forstå, men den er i alle fall god latin. Kunstig intelligens (KI) er verre, nesten helt gresk, synes Anine. Hun har heldigvis fått hjelp av det vandrende juss&KI-leksikonet (nei, hun overdriver ikke, faktisk) Jens Andresen Osberg fra Digdir til å skjønne litt mer. Om hva KI egentlig er, og hva som er bra&dorlig med den, om hvorfor maskinlæring er ekstra aktuelt i 2023, og ikke minst hva EUs KI-forordning går ut på. Alt ved hjelp av blant annet...mygg. Takk&lov! 

More episodes

View all episodes

 • 11. En voldsherlig julefortelling

  29:42
  Det var en gang, for over hundre år siden, en desemberdag i Kristiania, at en særlig embetsmannsaktig juleinnspurt fant sted. Johan Castberg og Francis Hagerup diskuterte voldsforherligelse så heftig at odelsthingspresidenten hadde bemerkninger, men også så presist at argumentene deres kunne fortelles og forherliges den dag i dag.Av alle ugreie ytringer, er de som forherliger, hyller eller «billiger» vold som allerede er utført blant de mest kronglete å regulere rettslig. Det syntes i alle fall Castberg i 1901. Og våre lovgivere i stigende takt ut over 2000-tallet. Vårt forbud ble derfor opphevet. I Danmark er billigelse av terror stadig. Etter høstens propalestinske demonstrasjoner er flere nå anmeldt og tiltalt for dette. Hvilke oppsider og nedsider er det ved slike forbud – historisk og i dag?Anine grubler takk&lov alene om dette grimme temaet. Og har hun ikke sluttet, ja så grubler hun vel ennå.Lenker:Odelstingsforhandlingene [1], 11. desember 1901, om § 140Ot. prp. nr. 8 (2007-2008), [2] om at forherligelsesalternativet ikke videreføres.Dansk straffelov § 136 [3]Spørsmål [4] til Danmarks utenriksminister om straffeforfølgning av bl.a. terrorbilligelse.To lenker for Lovdata Pro-abonnenter:Kjell V. Andorsen, «Om straffbar oppvigling [5]», TfR 1990 s- 485-549LB-2014-49903 (Islamistleder [6])
 • 10. Julebonus med både Erlend og Anine (takk for lånet, Steinar)

  41:48
  Hva klinger vel mer av jul enn grublinger på om godartet sparkesykkelkidnapping, NRK-besittelse, annammet hjemmekontor på IKEA og privat reklamasjonsovervåkning egentlig står seg rettslig? Norges største podkast lånte ut Erlend Mørch, så Anine kunne få øye på noen av de spørsmålene jurister burde stilt, men som selv de mest kreative av dem ikke har kommet på. Takk&lov! 
 • 9. Bilder av barn i sosiale medier med Kirsten Kolstad Kvalø

  36:44
  Bilder kan si mer enn tusen ord – også om ditt privatliv. Tanken om at vi må kunne bestemme over egne bilder har vært helt sentral for utviklingen av retten til privatliv. Den er ikke mindre aktuell nå, når bilder og videoer fyller stadig mer av hverdagene våre gjennom sosiale medier. Hva når det er barn i bildet? Hvordan skal foreldrene best forvalte privatlivet deres? Og hva hvis foreldrenes behov for å ytre seg med bilder krasjer med barnas behov for privatliv? Hvordan forvalte barnas rettigheter til barnas beste? Anine får heldigvis svar på alt av sin strålende, veldig folkelige dobbeltkollega Kirsten, som for tiden skriver doktorgrad om barns rett til privatliv i en digital hverdag.
 • 8. Studentkontrahering med Sverre Magnus Bergslid Salvesen

  41:50
  I denne episoden får vi ringrevtips og -triks om kontraktsrett av Anines flunkende nye kollega Sverre. Ikke om hvordan man kan skrive kontrakter, men om hvordan man kan skrive OM kontrakter. På eksamen! I tillegg til jurister og ikke-jurister er det nemlig noen flere som lytter til Takk og lov, takk og lov: Fremtiden. Denne episoden er tilegnet dem - aka den delen av fremtiden som skal ha kontraktsrett til eksamen. Og alle andre som lurer på hvordan det er, eller mimrer tilbake til hvordan det var, å streve med slikt.
 • 7. Hun er alene: Er ord vold?

  23:24
  Anine tenker høyt om et argument som dukker opp fra tid til annen: at ord er vold. Er de det? Siden Takk&lov er en jusspodd, er svaret selvsagt «det kommer an på». Forholdet mellom harde ord og harde handlinger er sentralt i ytringsfrihetens historie. «The pen is mightier than the sword», heter det – det kan jo tyde på at ord kan være ganske kraftige saker. Men «sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me» - så kraften deres er i alle fall…annerledes? Rettslig kan faktisk ord være vold, men de er det som oftest ikke. Det betyr imidlertid ikke at man ikke bør bruke dem med omhu. Slik de fleste av oss heldigvis gjør, det meste av tiden. Takk&lov.  Gro Nystuens kronikk: Gro Nystuen: Religionsfriheten er ikke overflødig – Vårt Land (vl.no)  Vær Varsomplakaten: Vær Varsom-plakaten - Presse.no
 • 5. Jussbuss og rettshjelp

  37:08
  Rettsstatens legitimitet beror på at vi borgere kan skjønne sånn ca. hva jussen går ut på. Det er ikke så lett. Hva gjør du når huseier kaster deg ut, eller arbeidsgiveren din rapper lønna di? Endringer i rettshjelpsloven er på trappene, og godt er det - du skal tjene bra lite for å få rettshjelp i verdens rikeste land. Vi holder oss i stedet med frivillige rettshjelpstiltak. Som Jussbuss - drevet av jusstudenter. Hva går rettshjelpsloven ut på, hvilke endringer er foreslått - og hvilke bør komme i tillegg? Anine kjører jussbuss med Karoline Otterdal og Eskil Vik Urdal, som jobber alt de kan for å rettshjelpe A/S Norge til å gjøre bussen deres overflødig. 
 • 4. Rett og politikk i strandsonen med Benedicte Gram-Knutsen

  32:59
  Hovedregel: Det er byggeforbud i strandsonen. Unntak: Snever dispensasjonsadgang. Av 1286 dispensasjonssøknader i fjor ble…1060 innvilget. Hæh?! Visepresident Benedicte Gram-Knutsen i Juristforbundet forklarer Anine om speilbildet til Maktutredningens tese om demokratiundergravende rettsliggjøring, nemlig lovundergravende politikk: Land&strand rundt overkjøres juristene av utbyggervennlige kommunepolitikere som gjør unntakene fra byggeforbudet til hovedregelen. Er nedbyggingen av strandsonevernet bare politikerens skyld – eller må vi jurister bli flinkere til spille dem gode? Til å snakke så Vanlige Folk forstår oss?Juristforbundet slakter politikere som bryter loven i strandsonebygging – NRK Vestfold og Telemark – Lokale nyheter, TV og radio
 • 3. This above all: to thine own self be true. Anine er alene, med Danmarks forbud mot koranbrenning:

  38:07
  I Norge lever vi, tross våre inhabile politikere, enn så lenge i det Francis Sejersted kalte en norsk idyll. I alle fall hva gjelder ytringsfrihetsinngrep utelukkende for å blidgjøre repressive krefter i midtøsten. Danmark derimot.... Og det tross landets forsvar for demokratiske rettsstatsprinsipper under karikaturkrisen. Hva innebærer Danmarks foreslåtte forbud mot koranbrenning, hvordan er forbudet begrunnet - og hvilke utfordringer etterlater det? Anine tenker høyt, også om hvordan norsk rett forholder seg til tilsvarende forbud. Og hjertesukker litt om at det greieste alltid er å la være å uttale seg faglig noe som helst. Ikke minst om koranbrenningDet danske lovforslaget: https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2023/08/Lovforslag.pdf. Cecilie Hellestveits kronikk: Når danskene tisser i buksa kommer hele Norden til å fryse https://www.nhri.no/2023/koranbrenning-nar-danskene-tisser-i-buksa-kommer-hele-norden-til-a-fryse/