Takk og lov – med Anine Kierulf

del

#49 Takk & Lov – Anine er alene: Hatytringer III: Kan vi lære noe av den gamle injurieretten?

Season 6, Ep. 9

I denne tredje alene-episoden snakker Anine med seg selv om hvordan strafferetten ikke alltid passer så godt på menneskelige ytringssituasjoner. I alle fall de muntlige – og i alle-alle fall når muntlige ytringsformer skriftliggjøres på nett. Problemstillingen er aktuell i noen av de sakene der strl. § 185 brukes mer til individvern enn samfunnsvern, mot personsjikane overfor utsatte og vernede minoriteter. Kan vi i disse sakene lære noe av den ellers ofte utdaterte ærekrenkelsesjusen? Hvordan bør i tilfelle det virke inn i den kommende lovreformen av strl. § 185?

Flere episoder