Takk og lov – med Anine Kierulf

del

#48 Aktuell (eksport)rapport med Christoffer Conrad Eriksen

Season 6, Ep. 8

Etter NAV-skandalen sa regjeringen at «alle steiner skal snus». Rapporten «Eksport av velferdsytelser» fra 2014 har lenge vært den store, usnudde stenen. Men nå har flere medier publisert den hittil hemmeligholdte rapporten, i en tungt sladdet versjon. Hva står det i rapporten? Kaster den noe nytt lys over skandalen? Eller – ville den kanskje gjort det, hvis flere hadde kunnet lese den underveis? Anine har fått med sin gode kollega Christoffer, som lenge har vært på sporet av den tapte rapport, til å forklare det uforklarlige. 

 

Lenke til bloggen (her ligger også videre henvisninger):https://www.jus.uio.no/om/aktuelt/retten-i-trygdeskandalen/fantes-det-et-kart-over-handlingsrommet.html

Flere episoder