Takk og lov – med Anine Kierulf

del

#46 Takk & Lov – Anine er alene: Hatytringer II: På sporet av den tapte æresfølelse

Season 6, Ep. 6

Vi er kommet til andre aleneepisode, og Anine fortsetter å snakke halvhøyt med seg selv om hatytringer. Strl. § 185 om hatefulle ytringer har utviklet seg i to ulike retninger – en «samfunnsvernretning» og en «individvernretning». I sin grubling over hvordan og hvorfor det ble slik, titter Anine innom en liten runddans i forarbeidene til den nye straffeloven. I den ble ærekrenkelsesreglene avkriminalisert, og gikk ut – men en liten bit av dem klamret seg fast og ble igjen – i nettopp strl. § 185. Hvorfor? Anine tenker høyt og prøver å forklare. Og minner om at høringsfristen for innspill til hvordan strl. § 185 bør se ut fremover fremdeles ikke er utløpt. Takk&lov!

 

Forarbeid: Høringsrunden om ærekrenkelserOt. Prp. Nr. 22 (2008-2009), pkt. 5.14

«Samfunnsvernretning»: Rt-1981-1305Rt-1997-1821Rt-2002-1618HR-2007-2150-AHR 2020-185-A.

«Individvernretning»: Rt-2012-536HR-2018-674HR-2020-184-AHR 2020-2133HR 2022-1707HR 2022-1843.

Flere episoder