Takk og lov – med Anine Kierulf

del

#22: Helserett og personvern med Anne Kjersti Befring

Season 3, Ep. 6

Helsevesenet har sjelden fremstått så avgjørende viktig som i denne pandemien. Men for å kunne behandle oss godt, og holde liv og helse i oss, må dette vesenet vite ganske mye om oss. 


Hvor blir det av alle de opplysningene som samles inn om oss, og hva skal de brukes til? Ikke minst: Hvem har tilgang til dem? Kan de brukes til å hjelpe andre? 


For å svare på alle spørsmålene om helserett og personvern har Anine fått med seg førsteamanuensis ved UiO, Anne Kjersti Befring. 

Flere episoder