Share

Svenskpodden med Carl-Johan Markstedt

En podcast om svenskämnet i skolan.


Latest episode

 • Arbetarlitteraturen då och nu

  15:48
  I det här avsnittet av Svenskpodden klassiker intervjuas Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap vid Malmö universitet. Han förklarar vad som kännetecknar arbetarlitteraturen och hur arbetarlitteraturen har utvecklats från 1930-talet fram till våra dagar. Han jämför arbetarlitteraturen i Sverige med arbetarlitteratur i andra länder, och läser sist i avsnittet en av sina egna favorittexter bland de svenska arbetarskildringarna.Ladda ner uppgifter till avsnittet här.

More episodes

View all episodes

 • Dystopier som varnar och väcker debatt

  15:21
  I det här avsnittet av Svenskpodden klassiker intervjuas författaren Jerker Virdborg. Han berättar vad som kännetecknar en dystopi och beskriver de kopplingar som finns mellan den dystopiska litteraturen och samhällsutvecklingen. Han presenterar några av de mest kända dystopierna men funderar också på vad framtidens dystopier kommer att handla om. Sist i avsnittet diskuterar han tänkbara orsaker till genrens stora popularitet – vilka behov fyller egentligen läsningen av mörka framtidsskildringar?Ladda ner uppgifter till avsnittet här.
 • Vad är en klassiker?

  13:58
  I det här avsnittet av Svenskpodden klassiker intervjuas Anders Cullhed, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Han förklarar vad som kännetecknar en klassiker och varför det är viktigt att klassikerna berör sina läsare. Han ger olika exempel på klassiker ur litteraturhistorien och diskuterar på vilket sätt dessa texter kan vara relevanta för oss som lever i dag. I podden förklarar han även hur det kommer sig att så många av klassikerna är skrivna av män, men också varför majoriteten av framtidens klassiker sannolikt lär vara skrivna av kvinnor.Ladda ner uppgifter till avsnittet här.
 • Modernismen och litteraturens förnyelse

  14:08
  I det här avsnittet av Svenskpodden klassiker intervjuas Anna Cavallin, litteraturvetare vid Stockholms universitet. I podden sammanfattar hon modernismen genom att välja ut tre ord som hon diskuterar i relation till litteraturen under epoken. Hon förklarar varför många modernistiska rörelser skrev manifest och ger sina bästa tips på hur man kan närma sig modernistiska dikter. Sist i avsnittet läser och kommenterar hon Edith Södergrans dikt ”Vierge moderne”. Ladda ner uppgifter till avsnittet här.
 • Carl Michael Bellman och hans tid

  17:29
  I det här avsnittet av Svenskpodden klassiker intervjuas Jennie Nell, universitetslektor vid Stockholms universitet. Hon berättar om Carl Michael Bellmans liv och författarskap, och ger en levande beskrivning av 1700-talets Stockholm där Bellman levde och verkade. Hon beskriver även hur det kan ha gått till när Bellman själv framförde sina sånger och epistlar. Sist i avsnittet läser hon ur en av Bellmans texter – den självbiografiska ”Vaggvisa för min son Karl”. Ladda ner uppgifter till avsnitten här.
 • Romantikens litteratur: Stagnelius och Nyberg

  15:22
  I det här avsnittet av Svenskpodden klassiker intervjuas Gunilla Hermansson, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon ger exempel på vad som kännetecknar romantikens litteratur och förklarar vilken betydelse poesin hade under epoken. Hon presenterar två av den svenska romantikens främsta poeter, Erik Johan Stagnelius och Julia Nyberg, och berättar om deras liv och författarskap. I avsnittet läser hon även ur de dikter av Stagnelius och Nyberg som hon själv tycker allra mest om.Ladda ner uppgifter till avsnittet här.
 • Det moderna genombrottet

  15:27
  I det här avsnittet av Svenskpodden klassiker intervjuas litteraturvetaren Anna Cavallin. Hon berättar om det moderna genombrottet i Norden och presenterar några av periodens mest framträdande författare, bland annat Victoria Benedictsson och August Strindberg. I avsnittet läser hon också ett kort stycke ur en novell av Anne Charlotte Leffler och förklarar på vilket sätt den är typisk för den litteratur som skrevs under det moderna genombrottet.Ladda ner uppgifter till avsnittet här.