Svenska säkerhetspodden

Share

Totalförsvar, hybridhot & Ryssland

Season 1, Ep. 11

Författaren av "The Russian Understanding of War: Blurring the Lines between War and Peace" Oscar Jonsson diskuterar totalförsvar, hybridhot och Ryssland och hur det kan påverka företag med den Svenska Säkerhetspodden.


Intervjun genomfördes i slutet av 2019.

More Episodes