Svenska säkerhetspodden

Share

Det nya totalförsvaret

Season 1, Ep. 12

Det privata näringslivet driver i dag stora delar av det som är samhällsviktig verksamhet och kommer därför att spela en avgörande roll i det nya totalförsvar som kommer at byggas upp.


I detta avsnitt pratar vi totalförsvar med Martin Allard som var sekreterare i statens offentliga utredning om just näringslivets roll i totalförsvaret.


Varför behöver vi ett totalförsvar? Hur planeras det nya totalförsvaret? Hur kommer detta att påverka företagen? Dessa och många fler frågor behandlas.


Avsnittet spelades in i slutet av 2019.

More Episodes