Spoorcast

Share

Personeelstekort raakt het spoorvervoer

Season 3, Ep. 8

Het personeelstekort raakt het vervoer per spoor op allerlei manieren. Niet alleen rijdt de NS noodgedwongen met minder treinen, ook is het oplossen van het calamiteiten door ProRail en het regelen van vervangend (bus)vervoer een grote uitdaging. Arjan, Arno en Elger gaan in deze Spoorcast uitgebreid in op het personeelstekort dat, net zoals veel andere sectoren, ook het spoor raakt. Daarnaast is er een algemene malaise bij onze zuiderburen, nemen we afscheid van het spoorkruis en gaan we op reportage in Flevoland.


Linkjes:

More Episodes