Statsvitenskap og sånt

Share

Nixon's war at home: the birth of US counterterrorism

Season 4, Ep. 10

I denne episoden snakker Sondre med Daniel S. Chard om boken hans "Nixon's war at home. The FBI, Leftist Guerillas, and the Origins of Counterterrorism". I boken viser han blant annet hvordan en byråkratisk maktkamp med president Nixon og FBIs mektige leder J.Edgar Hoover bidro til å forme USAs antiterror-politikk. Denne konflikten lå også til grunn for det som ble Watergate-skandalen. Episoden dreier også over til å diskutere bekjempelse av terrorisme mer generelt. Daniel Chard er professor i historie ved Western Washington University i USA.


What has Nixon's war against leftist guerrillas to do with counterterrorism? In this episode the guest is Daniel Chard, professor in history at Western Washington University, USA. He has published the book "Nixon's war at home. The FBI, Leftist Guerillas, and the Origins of Counterterrorism", and we talk at length about the many interesting stories in his book, not least how the bureaucratic infighting between president Nixon and the powerful FBI boss J. Edgar Hoover helped establish counterterrorism in the US. This conflict was also an important factor in what later became the Watergate scandal. The episode then goes on to discuss how modern counterterrorism can be made more effective, humane and emancipatory.