Share

cover art for E22 - Lønnsoppgjøret på 1-2-3 - Kommunal sektor

Sosialarbeiderpodden

E22 - Lønnsoppgjøret på 1-2-3 - Kommunal sektor

Season 1, Ep. 22

Dette er andre episoden i en serie av 3 episoder hvor vi tar for oss lønnsoppgjøret generelt, tariffområde KS og tariffområde Stat.

More episodes

View all episodes

 • 43. E43 - Spiseforstyrrelser - forebygging og tidlig innsats

  23:47
  Victoria er 2. års sosionomstudent ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo. På videregående slet hun med spiseforstyrrelser. Etter hun ble frisk brenner hun for forebygging og tidlig innsats i møte med barn og unge som har et problematisk forhold til mat og kropp. Hun er frivillig ved ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) og mener sosialarbeiderutdanningene bør bidra til å spre kunnskap om temaet.
 • 42. E42 - Fra kriminell til sosionom

  42:56
  Christian Renè Wold har gått veien fra skoleflink økonomistudent til en hverdag preget av rus og kriminalitet i Oslos undergrunn. Et fengselsopphold og nye forpliktelser i livet ble vendepunktet som til slutt gjorde at han startet på sosionom-studiet i 2010. I dag jobber han i Nav Sagene bomiljøtjeneste, han holder foredrag for elever og lærere, og han har vært med å etablere Skamløst Nettverk. I denne episoden får vi høre mer om Christian sin reise og hans tanker om dagens samfunnsutfordringer.
 • 41. E41 - Sosialpolitisk prat med Kirsti Bergstø

  30:15
  Når FO markerte sitt 30 års jubileum på landsmøte vårt, så etterlyste vi samtidig en ny sosialpolitikk for kommende generasjon. I denne episoden har Ole snakket med barnevernspedagog, FO-medlem og SV-leder Kirsti Bergstø om fremtidens sosialpolitikk. Hva mener hun sosialpolitikk egentlig handler om, hvilke utfordringer står vi overfor i løpet av de neste 30 årene og hvilken oppfordring har hun til sosialarbeidere landet over? 
 • E40 - Juleavslutning med forbundsledelsen

  22:21
  I årets siste episode har forbundsledelsen samlet seg til en prat om landsmøte, fremtiden og selvfølgelig: hvilke juleanbefalinger og nyttårsforsett man tar med seg inn i ferien. 
 • 39. E39 - Sosialarbeidere som ledere

  39:33
  I denne episoden av sosialarbeiderpodden møter vi Ane og Linda som jobber som ledere. Hvordan er det å være leder, hva slags utfordringer står man i, hvordan finner man motivasjon og overskudd til å fylle rollen, og hvordan klarer man å ta vare på seg selv i en hektisk hverdag? Dette og mere til snakker vi med Ane og Linda om, to FO-medlemmer som begge leder store, tverrfaglige arbeidsplasser.
 • 38. E38 - Arbeid med fattige migranter

  37:46
  Hvordan er det å være fattig tilreisende fra EU/EØS-land i Norge? Hvordan kan vi unngå at arbeidsinnvandrere blir grovt utnyttet i arbeidslivet? Hvorfor får ikke fattige imigrantene sine rettigheter ivaretatt til sentrale helse- og velferdstjenester i Norge? Og hva kan vi som sosialarbeidere bidra med for å ivareta både menneskeverd, levekår og velferdsrettigheter for denne sårbare gruppen mennesker? Disse og flere andre spørsmål snakker vi med Marit og Maren om i denne episoden - to sosionomer som daglig møter fattig tilreisende og arbeidsinnvandrere.
 • 39. Landsmøte-spesial: Likelønnsdagen

  13:15
  Likelønnsdagen faller i år på dag 2 av FO sitt landsmøte. I denne episoden drar Marit og Marianne oss gjennom hva likelønnsdagen handler om, hvor vi står i dag og hvilken kamp det er vi står overfor på veien videre.  
 • 38. Landsmøte-spesial: Grønt sosialt arbeid

  42:03
  I denne spesialepisosen av sosialarbeiderpodden ser vi nærmere på fagboken Grønt sosialt arbeid som lanseres på Landsmøtet. Boka gis ut på Fagbokforlaget etter initiativ fra FO. Hva er egentlig grønt sosialt arbeid? Hvorfor skal sosialarbeidere engasjere seg i det grønne skiftet? Og hvordan kan man jobbe for å ivareta klima-, miljø- og naturperspektiver i sitt profesjonelle virke som sosialarbeider? Dette er blant spørsmålene som vi snakker mer om i denne episoden hvor vi har fått besøk av tre av forfatterne som bidrar med kapitler i boka.
 • 37. E37 - Sosialt arbeid og sosialpolitikk, før og nå

  29:02
  "Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden" er det et ordtak som heter. I denne podkastepisoden snakker vi med Njål Petter Svensson, FOs æresmedlem og grand old man i sosialt arbeid. Han har jobbet mange tiår innenfor sosialt arbeid og vært med å prege og utvikle sosialt arbeid innenfor både ungdomsarbeid, rusområdet, Nav og barnevern. Njål Petter deler sine erfaringer og reflkesjoner om hva som har preget utviklingen av fag og felt, og hva som kan være gode veier videre for å løfte sosialpolitikken og sosialt arbeid i enda større grad.