Skoletid

del

Elever med hørselshemming – de gyldne øyeblikkene

Møt Hanne og Britt! To driftige damer som har utviklet appen «Jeg kan! Læringsmappen» sammen med stiftelsen SIGNO, Skole og kompetansesenter. Hanne og Britt jobber med studenter og elever med hørselshemming og andre sansemessige utfordringer. Sammen forteller Hanne og Britt om hvordan man kan hjelpe de elevene som trenger tilpassninger til og nå de samme målene som elever uten funksjonshemninger.

Flere episoder