Sirkulér

Share

Utvidet produsentansvar - 2/2

Season 5, Ep. 6

Utvidet produsentansvar ble etablert i Norge i form av frivillige bransjeavtaler for emballasje på 90-tallet. Siden har virkemiddelet bltt endret og utvidet til en rekke produktområder. Nå omtales utvidet produsentansvar som en finansieringsform som kan muliggjøre overgangen til en sirkulær økonomi over hele verden. Møt Sveinar Kildal og Peter Sundt som har vært med på denne utviklingen fra starten av. 

More Episodes