Sirkulér

Share

Sirkulærøkonomi og industriell symbiose

Season 2, Ep. 12

Gjest idag er Christophe Pinck  fra Eydeklyngen.  Han kan mye om det meste innen industriell symbiose, bærekraft, sirkulærøkonomi etc både nasjonalt og internasjonalt. Christophe jobber i Eydeklyngen som EU-rådgiver i tillegg til å være sentral i prosjektene vi har under «bærekraftsparaplyen».