Sirkulér

Share

Sirkulær bioøkonomi

Season 3, Ep. 30

Det er mye biologisk avfall,- og kravene til sortering og innsamling øker. Møt to entusiaster som vet hvordan ressursene kan utnyttes: Mariann Hegg fra Greve Biogass, og Espen Govatsmark fra renseanlegget VEAS. Begge sitter i Avfall Norges faggruppe for biologiske behandling. Her i samtale med fagrådgiver i Avfall Norge Jens Måge.