Sirkulér

Share

Produsentansvar for plastemballasje

Season 3, Ep. 18

Bjarte Grostøl er styremedlem i Plastretur og prosjektleder for et nytt finsorteringsanlegg for plast i Norge. Hva er forutsetningene for at dette anlegget skal se dagens lys?