Sirkulér

Share

Nye visjoner for avfalls- og gjenvinningsbransjen

Season 3, Ep. 34

Synet på avfalls- og gjenvinningsbransjens rolle er i rask endring. Vi bygge industrielle verdikjeder for å utnytte avfallsressursene på best mulig måte. Blir vi næringslivets og innbyggernes ressursrådgivere i fremtiden? Møt Synnøve Bjørke fra ROAF og Egil Lorentzen fra Norsk Gjenvinning som er hhv leder og nestleder i styret i Avfall Norge.