Sirkulér

Share

Jussen og det grønne skiftet

Season 3, Ep. 19

Einar Bratteng og Lars Berntsen hos advokatfirmaet Berngaard møttes i et felles engasjement for avfallsrett. Nå skriver Bratteng Norges første doktorgrad om sirkulærøkonomi med bred støtte fra avfalls- og gjenvinningsbransjen.