Share

cover art for Hvor sirkulært er Norge?

Sirkulér

Hvor sirkulært er Norge?

Season 5, Ep. 20

Adm. dir i Avfall Norge, Runar Bålsrud, oppsummerer vårens høydepunkter sammen med Avfall Norges næringspolitiske direktør, Kåre Fostervold. Hva er de viktigste gjennomslagene og hva blir det viktigste å jobbe med etter kommunevalget til høsten?

More episodes

View all episodes

 • 9. Nå kommer krav til differensiert avfallsgebyr

  31:03
  Miljødirektoratet forventer at alle kommuner går gjennom sine gebyrmodeller for avfall. Målet er gebyrmodeller som motiverer innbyggerne til å kildesortere bedre, slik at Norge når sine materialgjenvinningsmål.Med Marie Hesselberg og Håkon Bratland samt Nancy Strand fra Avfall Norge.. 
 • 8. Klimautvalgets rapport 2050

  50:56
  Klimautvalget 2050 publiserte nylig rapporten "Omstilling til lavutslipp — Veivalg for klimapolitikken mot 2050" Hvilken plass har sirkulærøkonomi fått i rapporten? Episoden er et opptak av et Avfallsforsk-webinar. I studio sitter Jens Måge og Elin Hansen fra Avfall Norge, og Camilla Skjelsbæk Gramstad, leder for bærekraft i Elkjøp og deltaker i klimautvalget. Prosjektleder i Avfallsforsk Anna Fagerheim er ordstyrer.
 • 7. Innovasjon i den sirkulære økonomien - hva skjer?

  34:57
  Møt tre ivrige Avfall Norge-ansatte som blant annet jobber med tekstiler, ombruk, kompetanse og innovasjon - og fellesnevneren er den sirkulære transformasjonen. Hva betyr det i praksis? Med Heidi Hopstock, Anna Fagerheim og Jens Måge. 
 • 6. Hva er det globale bildet innen avfall, gjenvinning og sikrkulærøkonomi ?

  29:25
  Vi befinner oss i Muskat, Oman: Hva skjer på den årlige ISWA-kongressen? Hvordan kan de positive erfaringene fra bistandsprosjektet CLOCC skaleres til flere land? Det viser seg at plast er et problem som absolutt ikke kan løses isolert fra andre samfunnsutfordringer. Direkte fra Muskat: Oda Korneliussen og Nancy Strand
 • 5. Effektiv renovasjon: Fremtidens digitale løsninger finnes nå

  36:12
  Møt Bernt Indresøvde fra VSP Miljø, et teknologiselskap fra Ålesund som har spesialisert seg på å utvikle digitale løsninger innen avfall og renovasjon. Han brenner for at gjenvinningsbransjen skal bli datadrevet og ha kunden i førersetet.
 • 4. Statistikk og måling av sirkulærøkonomi - hva kommer i høst?

  24:24
  Hva er nytt regelverk (som er innført men ikke 100 prosent implementert), hva kommer, hvor er vi gode, hvor er vi bakpå, hvor ligger mulighetene? Dagens gjest er fagrådgiver Håkon Bratland fra Avfall Norge.
 • 3. Siste nytt fra EU

  24:17
  Marie Hesselberg arbeider med EU-spørsmål i Avfall Norge. I denne epiosden forteller hun om hvordan EU jobber med nytt regelverk, med eksempler fra revideringen av rammedirektivet for avfall som omhandler tekstiler og matavfall. Og hva skjer med det som ikke blir vedtatt før det er valg til EU-parlamentet neste sommer?
 • 2. Statsbudsjettet - hvor sirkulært er det?

  39:51
  Øker forslaget til Statsbudsjett for 2024 omstillingsfarten til en grønn, sirkulær økonomi? Med adm. dir i Avfall Norge; Runar Bålsrud, og direktør samfunnskontakt i Avfall Norge; Kåre Fostervold. 
 • 1. Kommune-Norge etter valget

  29:06
  Hva kan vi lese ut av kommune- og fylkestingsvalget? Møt politisk redaktør i Kommunal Rapport Agnar Kaarbø, og direktør i Geelmuyden Kiese Bjørn Richard Johansen, som kommenterer valget sammen med Kåre Fostervold i Avfall Norge. Hva kan vi forvente oss av de mange kommunepolitikere som er på vei inn i landets 357 kommunestyrer, og hvilke tøffe beslutninger er det som venter dem?