Sirkulér

Share

Globale utfordringer

Season 3, Ep. 35

Plast i havet er et stort globalt miljøproblem og bedre lokal avfallshåndtering er en del av løsningen. Møt Sigve Ånderå og Oda Korneliussen i Avfall Norge som jobber med å forbedre avfallshåndteringen i Indonesia gjennom bistandsprosjektet CLOCC.