Sirkulér

Share

Gjenbruk av energi

Season 3, Ep. 31

Spillvarme er en interessant energikilde som kan utnytte overskuddsvarme fra såvel avfallsforbrenning som den voksende mengde spillvarme fra datasentre eller annen ny industri. Esben Tonning Otterlei i Lyse har lansert konseptet "Spillvarmemotorveien" som skal utnytte denne spillvarmen blant annet for å produsere mer norsk mat.