Sirkulér

Share

Energigjenvinningens rolle

Season 3, Ep. 33

Energigjenvinning av avfall er helt nødvendig for å fjerne miljøgifter og utnytte energien i avfall som ikke lar seg materialgjenvinne. I fremtiden er målet å sortere mer enn i dag, men i Europa er utfordringen å få store mengder avfall vekk fra deponier. Møt Ingrid Hitland som er daglig leder for BIR Ressurs. Selskapet har ansvaret for håndtering og behandling av alt avfall som samles inn av selskapene i BIR-konsernet.