Share

cover art for Energigjenvinningens rolle

Sirkulér

Energigjenvinningens rolle

Season 3, Ep. 33

Energigjenvinning av avfall er helt nødvendig for å fjerne miljøgifter og utnytte energien i avfall som ikke lar seg materialgjenvinne. I fremtiden er målet å sortere mer enn i dag, men i Europa er utfordringen å få store mengder avfall vekk fra deponier. Møt Ingrid Hitland som er daglig leder for BIR Ressurs. Selskapet har ansvaret for håndtering og behandling av alt avfall som samles inn av selskapene i BIR-konsernet. 

More episodes

View all episodes

 • 20. Hvor sirkulære er Norge?

  28:55
  Adm. dir i Avfall Norge, Runar Bålsrud, oppsummerer vårens høydepunkter sammen med Avfall Norges næringspolitiske direktør, Kåre Fostervold. Hva er de viktigste gjennomslagene og hva blir det viktigste å jobbe med etter kommunevalget til høsten?
 • 19. Emballasje: sirkulære løsninger på vei

  32:21
  Møt Ole Jan Myhre og Thor Kamfjord fra Norner- landets fremste forskningsmiljø på plast. De forteller om en rivende utvikling innen nye plastmaterialer som er designet for gjenvinning og tar i bruk resirkulert plast. Men henger norsk næringsliv med på utviklingen?
 • 18. Kildesorteringens far

  28:43
  Møt kildesorteringens far i Norge, tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen, tidligere miljøvernminster, 
 • 17. Sirkulær bioøkonomi - fra hageavfall til ny jord

  27:54
  Møt Bernd Keller, entusiastisk daglig leder i Grønn Vekst, som produserer torvfri hagejord basert på hageavfall. 
 • 16. Forsøpling - kommunens ansvar

  33:02
  Hageavfall er en ressurs som ikke må havne på avveie. Villfyllnger fører til mer forsøpling og spredning av fremmemde arter. Hva gjør Trondheim for å kartlegge og ikke minst hindre forsøpling i kommunen? Møt Camilla Østerlie Borgersen og Anette Fenstad fra Trondheim kommune. 
 • 15. Plastemballasje - Sirkulære blokkeringer og løsninger, ep2

  21:23
  Circular Packaging Cluster samarbeider for å adressere hvordan verdisirklene for plastemballsje kan bli mer sirkulære. Møt klyngeleder Ola Ronæss og salgssjef i avfallsselskapet ROAF; Terje Skovly.  Episode 2 av 2
 • 14. Plastemballasje - Sirkulære blokkeringer og løsninger

  40:24
  Circular Packaging Cluster samarbeider for å adressere hvordan verdisirklene for plastemballsje kan bli mer sirkulære. Møt klyngeleder Ola Ronæss og salgssjef i avfallsselskapet ROAF; Terje Skovly.  Episode 1 av 2
 • 13. India - stormakt med avfallsutfordringer

  21:53
  Møt miljøråd ved Norges ambassade i India; Beate Langset, og teknisk direktør i ISWA; Aditi Ramola (international Solid Waste Association). Hvordan kan India, verdens mest folkerike land med store forskjeller, løse sine avfallsutfordrnger? 
 • 12. Plastgjenvinning i Norge

  30:23
  Materialgjenvinninng av plast skal i større grad skje i Norge fremover. Hva må til, og hva planlegger returselskapet Plastretur? Møt adm.dir Karl Johan Ingvaldsen