Sirkulér

Share

Deponiene - viktig rolle i sirkulærøkonomien

Season 3, Ep. 32

Deponiene er både ressursentraler for masser som kan gjenbrukes, tar hånd om avfall som ikke lar seg gjenvinne og sørger for at miljøgifter tas ut av kretsløpene. Møt Thomas Hartnik fra Lindum og Ida Nilsson fra Norsk Gjenvinning M3 som begge sitter i Avfall Norges faggruppe for deponi og masser.