Sinnessjukt

Share

181. Dokument: Beckomberga sjukhus (smakprov del 2)

*** Det här ett smakprov ur ett Patreon-exklusivt avsnitt, för att lyssna på hela avsnittet gå in på http://patreon.com/sinnessjukt ***

 

I det hundraåttioförsta avsnittet av podden är det dags för den andra delen av tre av dokumentären om Beckomberga sjukhus. Del 2 handlar om Beckombergas storhetstid.

 

När sjukhuset var som störst styrdes det av den karismatiske läkaren och alkoholforskaren Sander Izikowitz, som numera har fått en gata på sjukhusområdet uppkallad efter sig. Izikowitz var en pionjär som arbetade hårt på sjukhusets PR, pressens rapportering såg han som den första kontakten med framtida patienter.

 

Beckomberga växte i takt med befolkningsökningen och utbyggnaden av psykiatrin i västvärlden – till sist hade sjukhuset över 1900 patienter och mer än tusen anställda. Trots den medicinsk-biologiska vårdideologin som rådde på Beckomberga, satsade man stort på rekreation och kultur. En rad svenska och internationella världsstjärnor har uppträtt i festsalen, här avslöjas för första gången vilka de var. Dessutom avslöjas Cornelis Vreeswijks karaktär Hönan Agdas verkliga identitet, samt nya detaljer av den uppseendeväckande sanningen om Jussi Björlings relation till sjukhuset.

 

Extramaterial och källor till alla påståenden och ljudklipp finns på: http://patreon.com/sinnessjukt


Part X by Jahzzar is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 International License.


Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

More Episodes

10/19/2021

182. Dokument: Beckomberga sjukhus (smakprov del 3)

*** Det här ett smakprov ur ett Patreon-exklusivt avsnitt, för att lyssna på hela avsnittet gå in på http://patreon.com/sinnessjukt ***I det hundraåttioandra avsnittet av podden är det dags för den sista delen av dokumentären om Beckomberga sjukhus. Del 3 handlar om nedläggningen av Beckomberga.Skillnaderna mellan kroppssjukvård och psykvård suddades ut allt mer under 1900-talets mitt. Bland annat öppnade psykiatrikliniken på Sankt Görans sjukhus 1961, och förutom att psykiatrin flyttade in till kroppssjukvården var tanken att även det motsatta skulle ske. Länge förutsattes att Beckomberga sjukhus skulle bli ett komplett sjukhus även för kroppssjuka.Beckomberga byggdes ut allt mer, även om antalet patienter minskade konstant från 1950-talets mitt och framåt. Den sista stora utbyggnaden av Beckomberga skedde 1971, då sjukhusets största byggnad – Medicinskt centrum – tillkom. Avdelningarna blev dock glesare i takt med att sovsalar togs bort och ersattes av enkelrum. Men expansionsplanen grusades 1984, när det slutgiltiga beslutet om att stänga Beckomberga togs. Inom en tioårsperiod skulle sjukhuset ersättas med vård ute i samhället, men att tömma Beckomberga skulle visa sig svårare än någon kunnat föreställa sig.Extramaterial och källor till alla påståenden och ljudklipp finns på: http://patreon.com/sinnessjuktCold Like This by Jahzzar is licensed under a Attribution-ShareAlike License. Based on a work atbetterwithmusic.com134340byJahzzar is licensed under aAttribution-ShareAlike 3.0 International License.Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.seKöp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butikBoka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/